Nyheter

Vant idékonkurranse

Illustrasjon av vinnerutkast. Foto: Asplan Viak og Longva Arkitekter

Asplan Viak og Longva Arkitekter er vinner av idékonkurransen på Leif Tronstads plass 7 i Bærum kommune om nytt, mulig hovedkontor for Viken fylkeskommune med prosjektet «V for Viken».

Formålet med idékonkurransen har vært å fremskaffe det beste konseptet for nytt hovedkontor for Viken fylkeskommune.

Idékonkurransen er gjennomført i regi av Viken fylkeskommune, avdeling Eiendom og evalueringsgruppen har bestått av interne og eksterne ressurspersoner.

Spennende
– Jeg vil takke alle dem som har bidratt i idekonkurransen og evalueringsgruppen. Løsningsforslaget er et spennende forslag og danner et godt grunnlag for det videre arbeidet, sier fylkesråd for finans og administrasjon, Halvard Ingebrigtsen.

Evalueringsgruppen som vurderte de innkommende forslagene, mener at «V for Viken» er det løsningsforslaget som har besvart tildelingskriteriene best.

–  Asplan Viak og Longva Arkitekter har lagt frem et forslag som er et fremtidsrettet kontorbygg med høy arkitektonisk egenverdi, og med ønskede utadrettede og offentlig tilgjengelige funksjoner. Målet med idékonkurransen var å finne frem til gode løsningsforslag og konsepter for videre bearbeiding i forbindelse med reguleringsplanarbeidet, sier evalueringsgruppen.

Utkastet viser en meget god løsning for den bymessige situasjonen i Sandvika nord, og løsningsforslaget dyrker kontrasten mellom den urbane og solfylte plassen mot jernbanen og den naturlige, våte og skyggefulle elveparken mot Rønne elv og Engervannet.​

Glade
– Vi i Longva er glade for seieren i konkurransen, og ser frem til – sammen med Asplan Viak – å kunne bidra til å transformere og gi nytt liv til et område av Sandvika med stort potensiale.

Det er lagt vekt å utforme et bygg som i tillegg til attraktive og fleksible arbeidsplasser også gir kvaliteter til offentligheten på gateplan, sier Knut Longva, partner i Longva arkitekter.

– Dette er en prestisjefylt kontrakt og det er utrolig gøy å få tilliten fra Viken Fylkeskommune. I konseptet som er utformet har arkitektene hos oss i samarbeid med Longva arkitekter fokusert på en funksjonell, moderne og fleksibel arbeidsplass, som kan gi en felles identitet for både Viken fylke og Sandvika.

I denne konkurransen får vi full uttelling for vårt tverrfaglige samspill mellom arkitektur, landskap, byplan, miljø og interiør, sier administrerende direktør i Asplan Viak, Elisabeth Tørstad.

 • Evalueringsgruppen som har vurdert de innkommende forslagene består av Jan Arnfinn Mork fra LMR arkitektur AS, Christian Andvik og Asbjørn Løvholen fra Viken eiendom, Jostein Rønsen fra Jostein Rønsen arkitekter as, Mona Kramer Wendelborg fra Bar Bakke Landskapsarkitekter as og Ola Moen Gausen fra WSP. I tillegg har evalueringsgruppen mottatt rådgivning fra Kine Hammer Hansen fra LMR arkitektur as, Anna Louise Nes Axelsen fra Viken fylkeskommune, Jørn Bang Ødegård fra AS Bygganalyse, Are Kristiansen og Helge Johansen fra WSP.
   
 • Fellesnemnda for Viken fylkeskommune, representanter fra de gamle fylkeskommunene, inngikk avtale om kjøp av Leif Tronstads plass 7 til bruk for nytt hovedkontor i februar 2019. Bærum kommune har stilt krav om at det skulle avholdes en idèkonkurranse før arbeid med detaljert reguleringsplan for tomten kunne starte opp.
   
 • Det kom inn 21 søknader om deltakelse, hvorav 5 deltakere ble invitert til å delta i idékonkurransen.
   
 • Fremover er det planlagt følgende, tentative framdriftsplan:
 • Juni 2021: Oppstart bearbeiding og tilpasning av vinnerforslaget som vil være illustrasjonsprosjekt og underlag for detaljreguleringsplanen.
 • Våren 2022: Beslutning om gjennomføring av kjøp av tomt og bygging skal opp til behandling i fylkestinget.
 • Desember 2022: Frist for vedtatt detaljreguleringsplan iht kjøpekontrakt