Aktuelt

– Vanskelig å forstå regjeringens passivitet

Bildet: Hilde Widerøe Wibe, daglig Leder Norske Trevarer. Foto: Heidi Dokter

BRANSJEKOMMENTAR: Budsjettinnstillingen fra energikomiteen på Stortinget denne uken viderefører strømstøtteordningen på 44 milliarder kroner. Samtidig bevilges det bare knapper og glansbilder til energieffektiviserende tiltak.

Av Hilde Widerøe Wibe, daglig leder i Norske Trevarer

Kuldegradene er for alvor satt inn, og med strømpriser som kryper godt over 5 kroner per kwt har det norske folk sjeldent vært mer motivert til å senke energiforbruket. Men det vil ikke regjeringen hjelpe forbrukerne med.

Statsbudsjettet blir formelt sett vedtatt før jul, og de siste dagene har komiteene på Stortinget brukt tiden på å ferdigstille deres innstilinger om bevilgninger. Energikomiteens konklusjoner, med flertallspartiene SV, AP og SP i front, er nedslående for oss som hadde håpet på en bredere satsing på enøktiltak.

Enova får beskjedne 100 millioner i ekstrabevilgning til energieffektiviserende tiltak, mens NVE får 25 millioner til informasjonskampanjer. Kontrasten er stor til de bevilgede 44 milliardene i strømstøtte. Regjeringen bevilger altså en promille i energieffektiviserende tiltak sammenlignet med den direkte strømstøtten.

Et av de enkleste og mest effektive energieffektiviserende tiltakene vi nordmenn kan gjennomføre for å spare strøm finnes det omtrent ikke støtte for, nemlig utskiftning av gamle vinduer. Tall fra Enova viser at vinduer står for opp til 40 prosent av varmetapet i bygninger. Med dagens strømpriser, vil en gjennomsnittsfamilie spare 23000 kroner i året ved en 40 prosent reduksjon av strømbruket. Og skifter du et vindu produsert på 1970-80-tallet med et lavenergivindu produsert i dag, reduseres varmetapet gjennom vinduet med hele 70 prosent.

Vi mener det nå er på høy tid at Enova får i oppdrag å støtte trinnvis energieffektivisering i alle typer bygg. For å nå regjeringens mål om 10 TWh energisparing i bygg innen 2030, og for å realisere 1,5 TWh energisparing i bygg i 2023, er det helt nødvendig at regjeringen inngår en tilleggsavtale med Enova slik at mandatet blir glassklart.

Å støtte opp under et storstilt vindusutskiftningstiltak vil frigjøre kapasitet i kraftnettet, medføre lavere strømregninger, ha lang varighet og være et viktig bidrag til reduksjon av CO2 utslipp. Det merkelige oppe i dette er at den passive holdningen til enøktiltak kommer fra nettopp SV og Arbeiderpartiet.

Når vi vet at det både reduserer strømregninga, og sparer miljøet, er det vanskelig å forstå regjeringens passivitet på området.

(denne kronikken sto først på trykk i Finansavisen 14.12.22)