Aktuelt

Utvider Nordstrand ungdomsskole

Illustrasjonsbilde: MAP Arkitekter

AKTUELLE PROSJEKTER: Oslobygg KF signerer avtale med Varden Entreprenør for å utvide Nordstrand ungdomsskole.

Oslo kommune skal utvide Nordstrand ungdomsskole fra en skole med 3 klasser på hvert trinn til 4 klasser per trinn. I tillegg skal det bygges en autismeavdeling for 19 elever på autismespekteret. Dette vil bli et byomfattende tilbud, som kommer alle Oslos innbyggere til gode.

– Vi gleder oss til å sette i gang prosjektet på Nordstrand skole. Dette blir et viktig løft for skoleelever, ansatte og beboerne på Nordstrand, sier Eli Grimsby, administrerende direktør i Oslobygg KF.

Ambisiøse miljø- og energikrav

Ambisiøse miljø- og energikrav har vært en sentral del av konkurransen. Et av kravene er fossilfri byggeplass, som innebærer at alle maskiner skal være elektriske eller gå på fossilfritt drivstoff.

– Oslobygg er en profesjonell byggherre som er med på å utvikle oss som selskap og Nordstrand ungdomsskole blir vårt 10. skoleprosjekt. Vår organisasjon er sterk og kompetent og de høye miljøambisjonene og tekniske utfordringene i prosjektet passer oss godt. Vi er stolte og ydmyke over å bli valgt i så tøff konkurranse og gleder oss til å komme i gang med samarbeidet, sier Martin Stuge Bånerud, daglig leder i Varden Entreprenør.

– Vi ser frem til å samarbeide med Varden Entreprenør. Deres høye kompetanse på miljø- og tekniske utfordringer vil gi oss en mulighet til å skape gode bærekraftige løsninger, sier Grimsby.

Nye bygg og oppgradering av uteområder

Utvidelsen skjer i form av et nybygg på 2 etasjer med kjeller. I tillegg til vanlig undervisningsareal vil det etableres et nytt musikkrom og ny sløydsal. Uteområdet i skolegården skal også oppgraderes, til glede for både skolen og nabolaget. Nybygget vil bli oppført i tre, og skal ha solceller og sedumtak. Av andre miljøtiltak kan vi nevne at deler av konstruksjonen er i massivtre, og det skal etableres energibrønner. Dette vil komme skolen til gode, ettersom bygget vil bli mer energieffektivt, og det vil bidra til at skolen klarer å varme seg selv opp.

Det vil også bli lagt til rette for en bedre sykkelparkering enn hva som er tilfellet i dag. De ansatte vil få en egen låsbar sykkelparkering med tak.

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.