Aktuelt

– Uforutsigbarhet og restriksjoner hindrer investeringer

Bildet: Adm. direktør i Treindustrien, Heidi Finstad

Flere av Treindustriens medlemsbedrifter melder om utsettelse av større investeringer på grunn av usikkerhet og mangel på kritisk personell, dette kan gi leveringsutfordringer fremover av trebaserte byggevarer.

Smittesituasjonen er svært krevende og større investeringer utsettes nå på grunn av usikkerheten, dette får betydning for leveransesikkerheten fremover. Det er svært krevende å planlegge nødvendig vedlikehold og investeringer for å sikre produksjonskapasitet i treindustrien om dagen. 

– Treindustrien har full forståelse for at det er nødvendig å kontrollere innreise til landet som et ledd i å bekjempe smittespredning. Inntil man har fått vaksinert befolkningen er det nødvendig med strenge karanteneregler og smittevernshåndtering. I påvente av vaksinering er det helt avgjørende å forlenge ordninger som gjør det mulig for bedriftene å få inn kritisk personell og at disse ordningene gjøres mest mulig forutsigbare og håndterlige for bedriften, sier adm. direktør Heidi Finstad i Treindustrien, i en pressemelding.

– Produsentene i treindustrien har fullt trykk på produksjonen for å møte den sterke etterspørselen etter byggematerialer i tre. Bedriftene gjør det de kan for å håndtere situasjonen og for å holde produksjonen oppe innenfor rammene av smittevernregler og restriksjoner, sier Finstad.