Nyheter

Trønderbedrift med ny byggteknologi

Bildet: Montering av Prototype 3. Fra venstre: Lars Haltbrekken, stortingsrepresentant SV, Siv Furunes, stortingskandidat SV og Håvar Moe daglig leder i BoxWall AS. Foto: BoxWall

BoxWall AS i Trøndelag har utviklet en bærekraftig byggteknologi som alternativ til tradisjonelle bindingsverk.

Et modulbasert byggesystem med prefabrikkerte tre bokser er Boxwalls bidrag til målet om nullutslipp. Denne uka kom ledende SV-politikere på besøk for å se hvordan systemet
virker.

– Dette er fremtidsretta byggekunst og et spennende eksempel på en fremvoksende
grønn industri i Trøndelag, mener stortingska ndidat Siv Furunes

Med egne øyne fikk politikerne se at det er mulig å bygge 10 kvm med energieffektiv yttervegg på
mindre enn 5 minutter.

Bidrar til grønn omstilling

– I tillegg til å gi kortere byggetid er BoxWall-teknologien både miljøvennlig og lønnsom. Den
oppfyller alle bransjestandarder og tekniske kvalitetskrav, sier daglig leder i BoxWall, Håvar Moe, i en pressemelding.
Han mener teknologien vil bidra til grønn omstilling av bygg- og anleggsbransjen, en bransje som er i rask endring på grunn av økte krav og forventninger til bærekraftig produksjon.

– BoxWall-teknologien flytter bærekonstruksjonen ut av veggen, til utvendige og innvendige
sideplater, noe som gir 25% bedre energiutnyttelse, 40% redusert materialbehov og 80% raskere
byggetid. Problemet med energisløsende kuldebroer i bindingsverk, blir minimert, sier Moe.

Tilnærmet dobbelt så mange hus av samme skog

På grunn av at veggene blir slankere vil den samme skogen gi tilnærmet dobbelt så mange
BoxWall hus som tradisjonelle bindingsverk hus. Avkapp fra modulproduksjon benyttes til å
produsere andre komponenter som vinduskarmer og toppsviller.

– Under montering på byggeplass blir det ikke generert avkapp og veggene kan gjenvinnes når huset skal rives. Alt i alt gir dette betydelige miljøgevinster fra vugge til grav.

Jakter på ambisiøse samarbeidspartnere

BoxWall AS har søkt om patent på den nye teknologi en. I samarbeid med SINTEF og aktører i bygg- og anleggsbransjen har selskapet startet et 4 årig utviklingsløp.

– Vi ønsker å få med oss ambisiøse bransjepartnere til å gjennomføre pilotprosjekter i ulike produktsegmenter. Målet er å ytterligere dokumentere hvor effektiv vår løsning er, sammenlignet med dagens standard, sier daglig leder Håvar Moe avslutningsvis.

Om BoxWall:
Vekstselskapet BoxWall AS er støttet av blant an dre Innovasjon Norge, SIVA og Proneo I utviklingsfasen har selskapet samarbeidet med høykompetente miljøer som blant annet Inventas,
Sintef Manufacturing Technology, Norsk Katapultsenter og Intek Engineering.