Aktuelt

Transittkaia i støpeskjeen

Bildet: Bygg skal plasseres slik at de blokkerer vinden som ruller inn over havnen, lune gaterom får plass mellom husene, og overvannshåndtering leder vann bort fra trafikk og til grøntområder. Illustrasjon: Henning Larsen / Rambøll

AKTUELLE PROSJEKTER: Utviklingen av Nyhavna i Trondheim er i gang. Transittkaia er ett av delområdene som er først ut.

Av Bjørn Laberg

Nyhavna Utvikling AS har invitert fire arkitektfirmaer til å levere forslag. Henning Larsen og Rambøll foreslår havnepromenade og kvartalsstruktur på “Trondheimsvis”. 

Føringer setter retning

Trondheim er både en tidligere vikinghovedstad og en innovativ, moderne by. Henning Larsen og Rambøll har tatt utgangspunkt i kombinasjonen av natur, fire årstider og et yrende kulturliv. Ett av målene med forslaget er at Nyhavna skal tiltrekke seg internasjonal og lokal oppmerksomhet.
– Vi ønsker at folk skal kjenne seg igjen i løsningene og atmosfæren i den nye bydelen. Selv med de moderne og nyskapende grepene som foreslås, sier Eirik Lind, seniorrådgiver i Henning Larsen, i en pressemelding. 

– Det er stor oppmerksomhet rundt dette prosjektet, og flere føringer som setter retning. Kommunens 10 strategiske virkemidler og Nyhavna Utviklings oppgavebeskrivelse lå til grunn for vår tilnærming. Forankring i prinsipper knyttet til sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft, ble et viktig verktøy for å balansere krav og hensyn, fortsetter han. 

Bildet: Henning Larsen og Rambøll har tatt utgangspunkt i kombinasjonen av natur, fire årstider og et yrende kulturliv. Illustrasjon: Henning Larsen / Rambøll

Snur klima og vær til en fordel 

I Henning Larsen og Rambølls forslag til fremtidens Nyhavna har de tatt tak i kontrastene i byen. 

– Trondheim har åpenbare kvaliteter i dag, men det finnes fortsatt uforløst potensiale. Ved å ta utgangspunkt i byens klima, med 200 regndager i året, har vi spurt oss selv om hvordan vi kan designe ved hjelp av klimaanalyser, forteller prosjektleder Kaisa Stina Tofthagen. 

Teamet vil bruke vind, vann, kulde og mørket fra “Trondheimsnatta” som drivere for å tilby trøndere og besøkende en følelse av kos og varme. Bygg skal plasseres slik at de blokkerer vinden som ruller inn over havnen, lune gaterom får plass mellom husene, og overvannshåndtering leder vann bort fra trafikk og til grøntområder. 

Illustrasjon: Henning Larsen / Rambøll

Frigjør plass til natur 

I dag er Nyhavna dominert av industri og harde overflater som ikke gir plass til natur. Henning Larsen og Rambøll ønsker å etablere en sammenhengende grønnstruktur som kan utvides etter hvert og vokse inn i de kommende utbyggingsområdene. Ingeborg Faller er landskapsarkitekt og har jobbet med å gi plass til lokal natur.
 – Vi foreslår en utforming av landskapet som gjør det mulig å forsøke å gjenskape lokale naturtyper.  
Samspill mellom artene skaper økologiske synergier som mennesker og dyr er avhengige av. Blant annet gir det rom for at fuglene kan hekke i strandkanten og på grønne tak. All fremtidsrettet byutvikling bør hensynta klimaet, mener Tofthagen.  

– Vårt forslag peker ut transittparken som Nyhavnas nye grønne hjerte. Blå-grønne strukturer og materialvalg med lavt CO2-avtrykk er noen av de viktigste tiltakene vi kan gjøre for å redusere klimagassavtrykk. Som en bonus er denne typen materialer, som tre og gjenbrukt teglstein, estetiske og bidrar til å gi stedet sjarm og karakter, avslutter hun. 

Bildet: Henning Larsen og Rambøll ønsker å etablere en sammenhengende grønnstruktur som kan utvides etter hvert og vokse inn i de kommende utbyggingsområdene. Illustrasjon: Henning Larsen/ Rambøll

Konkurransen om utvikling av Transittkaia avgjøres innen utgangen av 2022.

I tillegg til team Henning Larsen og Rambøll, er disse tre med i konkurransen:

• Team Ghillardi+Hellsten Arkitekter m/Grindaker, Veni, ViaNova

• Team COBE m/Topic Architecture, MOE, Olav Olsen

• Team Schmidt Hammer Lassen Architects/HUS/Tredje Natur/In ́By/Ruth Woods/ViaNova

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.