Aktuelt

Tidenes satsing på infrastruktur i Sverige

Illustrasjonsbilde: Getty Images

«Større enn Biden». Slik beskriver den svenske infrastrukturminister Tomas Eneroth den svenske regjeringens investering i transportinfrastruktur.

Av Bjørn Laberg

Rammeverket utgjør totalt 876 milliarder SEK for perioden 2022-2033, som er en økning på 177 milliarder SEK sammenlignet med forrige periode. Regjeringen legger frem et lovforslag med den største økonomiske rammen noensinne for tiltak innen transportinfrastruktur. Totalt utgjør rammeverket 876 milliarder svenske kroner for perioden 2022-2033.   

Del av det grønne skiftet

– Dette er den største investeringen i moderne tid i infrastruktur, sa infrastrukturminister Tomas Eneroth (Socialdemokraterna) på en pressekonferanse nylig.
Han ser på infrastrukturinvesteringene som en del av det grønne skiftet, som det blir snakket om både i europeiske og internasjonale termer. 

– Det er for tiden mye snakk om USAs og Joe Bidens store infrastrukturinvestering, men nå kan vi slå fast at dette er «større enn Biden». Med dette store rammeverket tror jeg kommuner og i næringsliv er svært fornøyde, sa Eneroth.   

Verdens første fossilfrie velferdsstat?

– Med dette lovforslaget tar vi et stort skritt for å bli verdens første fossilfrie velferdsstat, sa miljø- og klimaminister Per Bolund (Miljöpartiet de gröna).
Utvidelsen av stamlinjer for høyhastighetstog og Norrbottnia-linjen mellom Umeå og Luleå er prosjekter som statsrådene trekker frem som spesielt viktige. 
– Vi kan både fullføre investeringene som ble kunngjort i 2018 og samtidig gi betingelser for nye hovedlinjer for høyhastighetstog og andre presserende investeringer, sa Tomas Eneroth.

Utvidelsen av nye stamlinjer er viktig for å øke kapasiteten til jernbanenettet, knytte landets tre storbyregioner nærmere hverandre og bidra til byutvikling, boligbygging og større arbeidsmarkedsregioner, ifølge regjeringen.

Investerer i vedlikehold
– Utvidelsen av stamlinjer for høyhastighetstog må ferdigstilles. Vi må sørge for at du kan reise bærekraftig i fremtiden. Sverige skal være et bærekraftig, fremtidsrettet land, understrekte Per Bolund. 
Vedlikehold av eksisterende infrastruktur må også utføres. Den svenske regjeringen foreslår at midlene til drift og vedlikehold av jernbanen vil være SEK 165 milliarder – en økning på SEK 40 milliarder. Midler til vedlikehold av veier foreslås å være SEK 197 milliarder – en økning på SEK 33 milliarder.

Regjeringen legger nå fram lovforslaget til Riksdagen. Forslagene danner grunnlaget for den kommende nasjonale planen for transportinfrastruktur. Etter at infrastrukturproposisjonen er bestemt av riksdagen, fortsetter arbeidet med den såkalte handlingsplanleggingen. Det betyr at tiltakene som bør prioriteres i nasjonal transportplan blir identifisert. En beslutning om en ny nasjonal transportplan er ventet i 2022.

Kilde: Byggvärlden