Produktnyheter

Temperaturskanning av personer aktualiseres

– Persontemperaturscreening, satt opp i områder der kunder kommer, kan ha både en trygghetsskapende og reell forebyggende effekt.

Behovet og ønsket om temperaturscreening av personer øker kraftig i forbindelse med økt fokus og sikkerhet for å unngå smitte i bedrifter, butikker, kommunale bygninger, fritidsforeninger, fitness osv.

– Elma Instruments har mange års erfaring innen rådgivning og bruk av termisk utstyr.  Vi representerer de ledende produsentene i markedet og har stor og dokumentert kompetanse når det gjelder temperaturscreening av personer, skriver bedriften i en pressemelding.

– Når man velger utstyr for skanning av temperatur, må man vurdere hva målet er med målingen. Er det for å gi tilgang til et område, registrering av målinger for internt bruk, forebyggende bruk eller andre grunner. Avhengig av dine ønsker og behov, vil vi hjelpe deg med å finne riktig utstyr. Kroppens «ytre» temperatur kan variere opp til flere grader, avhengig av alder, døgnrytme og omgivelsestemperatur. Kommer man f.eks. direkte fra utsiden i kaldt vær, eller direkte fra en varm bil, vil det påvirke kroppstemperaturen og dermed temperaturmålingen, heter det videre i pressemeldingen.

Alle «Non-contact» temperatur-måleinstrumenter er basert på samme prinsipp – en infrarød sensor. Forskjellen ligger i hvor mange ”pixel”, dvs. antall målepunkter instrumentet har, og hvor nøyaktig instrumentet er. Et system med mange piksler måler mer nøyaktig på et lite område av kroppen enn et system som måler en spottemperatur med noen få piksler. 

– Siden ikke noe termisk utstyr kan måle den indre kroppstemperaturen, vil det alltid være forhold som skaper usikkerhet ved måling av overflaten på huden, uavhengig av hvilken målemetode som brukes. Den mest nøyaktige overflatemålingen gjøres ved å måle temperaturen helt inne i øyekroken.  Det er et lite område, som derfor krever en termisk sensor med mange piksler. Med andre ord er det nødvendig å identifisere behovet slik at du bruker utstyret riktig for å oppnå nøyaktigheten du trenger, skriver Elma Instrument avslutningsvis.