Aktuelt

Ta en bru og la den vandre

Bildet: Bruelementene er klare for transport til Nesbyen. Foto: IMIS

Brødrene Rodegård, Implenia-Isachsen (IMIS) og Statens vegvesen tar gjenbruk til et nytt nivå. Nå skal den gamle brua i Sandvika snart monteres i Nesbyen.

– Jeg visste at det skulle rives en god del bruer i Sandvika, i forbindelse med E16-prosjektet. Jeg tok derfor kontakt for å høre om det var en bru som egnet seg for gjenbruk, forteller Kent-Johnny Rodegård i familiebedriften Brødrene Rodegård AS.

Familiebedriften hans ble startet av foreldrene på midten av 60-tallet. De fire brødrene, som styrer bedriften i dag, driver med graving, sprenging og utbygging. Brua, som tidligere sto midt i Sandvika, skal etter planen settes opp over elven Rukkedøla i Nesbyen. Der bygger brødrene vei fra fylkesvei 2910 (tidligere fv. 214) til et steinbrudd som Brødrene Rodegård har i Rukkedalen.

– Reguleringsplanen er under arbeid hos kommunen. Når alle godkjenninger er på plass, håper jeg å få sette den opp til høsten, forteller Rodegård. Den miljøbevisste entreprenøren mener det er et større potensiale for å tenke gjenbruk i anleggsbransjen, enn det som er vanlig i dag.

– Bruelementene jeg fikk fra Sandvika var så å si som nye, og det er like bra å gjenbruke dem. Det er en vinn-vinn-situasjon, slik jeg ser det. Jeg har alltid vært opptatt av gjenbruk, det er både mer miljøvennlig og kostnadsreduserende å velge gjenbruk. Jeg tror veldig mye materialer og utstyr fra bygge- og anleggsbransjen kan brukes på nytt. Det sløses for mye i anleggsbransjen i Norge, sier Kent-Johnny Rodegård.

Rodegårds nye bru er én av de gamle Birkheimbruene i Sandvika sentrum i Bærum. Utbyggingen av ny E16 fra Sandvika til Wøyen, inkluderte ombygging og sluttføring av lokalveiene i Sandvika. Arbeidsfellesskapet Implenia og Isachsen, kalt IMIS, hadde revet ned fire av fem bruer som lå inne i kontakten, da prosjektleder Ronny Abelsen (IMIS) fikk telefonen fra Kent-Johnny Rodegård.

– Bærekraft er integrert i alt arbeidet vi gjør, men gjenbruk av bruer har vi liten erfaring med fra tidligere. Vi prøvde oss for noen år siden, på et tidligere prosjekt, å legge ut en lignende betongbru på Finn.no. Det var noe interesse fra privatpersoner, men ingen hadde nok gjennomføringsevne til å realisere et slik prosjekt. Det er gledelig at vi nå har funnet en entreprenør som kan bruke de gamle bruelementer på en miljøvennlig måte, sier Abelsen.

Brua hadde 13 prefabrikerte NIB-bjelker med plass-støpt plate i hovedspennet. For å redusere helse, miljø og sikkerhetsrisikoen, så rives Birkheimbruene ved at betongdekket sages mellom brubjelkene, slik at bjelkene løftes ut i hel tilstand «på land» før videre prosessering. Dermed lå alt til rette for å frakte de til sammen rundt 200 tonn med bruelementer til Nesbyen.

– Dette er et veldig godt eksempel på sirkulærøkonomi i praksis. Økt gjenbruk av materialer og utvikling av nye bærekraftige forretningsmodeller, er ett av hovedmålene for Implenia og Isachsen anlegg fremover. Derfor håper jeg vi vil kunne se mange slike eksempler de neste årene. Dette viser at det er mulig, og i mange tilfeller lønnsomt med gjenbruk, sier Ronny Abelsen.
Klimagassutslippene ned 50 prosent innen 2030

May Bente Hiim Sindre, prosjektleder for E16 Sandvika-Skaret-Høgkastet forteller at Statens vegvesen har som ett av sine fem hovedmål å fremme bærekraft og redusere klimagassutslipp.

– Det er store klimagassutslipp (CO2) knyttet til bygging av nye veianlegg. Stor del av utslippene kommer nettopp fra produksjon av materialer som benyttes, som for eksempel betong. Statens vegvesen har som mål å redusere klimagassutslippene med 50 prosent på anlegg innen 2030, forteller Hiim Sindre.

Prosjektlederen er imponert over det Brødrene Rodegård og IMIS har fått til sammen.

– Vi er glade og stolte over at vi samarbeider med en entreprenør som har fått til dette. Dersom vi skal lykkes i å redusere klimagassutslippet i anleggsbransjen, er det en dugnad der vi alle må delta, sier May Bente Hiim Sindre.

Bildet: Her står May Bente Hiim Sindre, Kent-Johnny Rodegård og Ronny Abelsen å ser på stedet der bruen sto. Foto: Statens vegvesen