Aktuelt

Stor interesse for webinar om sirkulære løsninger

Utbyggingen på Oksenøya er et av temaene som blir berørt under webinaret om sirkulære løsninger i bygg og nabolag i regi av FutureBuilt.

Det er formidabel interesse for webinaret om sirkulære løsninger i bygg og nabolag i regi av FutureBuilt og en rekke samarbeidspartnere. Webinaret arrangeres tirsdag 9.februar, og det er fortsatt mulig å melde seg på.

Av Odd Borgestrand

Hovedtema for webinaret er hvordan flere prosjekter på Fornebu kan endres fra å være landets hovedflyplass til å bli et fremtidig utstillingsvindu for sirkulær byutvikling.

På programmet står tre sirkulære forbilde-bygg, to sirkulære områder og et knippe konsepter for infrastruktur for «urban mining» og sømløs omsetting av både brukte bygg og byggevarer, som det heter i programomtalen.

FutureBuilt har invitert Bærums ordfører Lisbeth Hammer Krogh som vil fortelle om visjonen om nullutslipp på Fornebu, blant annet gjennom sirkulære løsninger.

Statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet, Heidi Nakken, orienterer om regjeringens politikk for sirkulær byggenæring.

Utbyggere, rådgivere og logistikere med ordenssans og sans for gjenbruk vil også delta med informasjon om flere forbildeprosjekter. På foredragslisten står representanter fra Höegh Eiendom, Entra, Skanska og Veidekke, for å nevne noen.

Spennende aktører
Rehub, som består av en liten gjeng unge entusiaster for en sirkulær byggenæring, har fått god plass i webinaret. Daglig leder Sunniva Baarnes, som også er seksjonsleder i Rambøll skal ta for seg kompetanse og infrastruktur for en sirkulær byggenæring.

Rehubs visjon er å gjøre ombruk til det naturlige valget i byggeprosjekter. På tvers av ulike markedsplasser og tjenester vil Rehub skape en så sømløs prosess for brukeren som mulig. Selskapet har gjennom dialog med markedet fått bekreftet at bransjen ønsker seg ett sted de kan oppsøke for å få støtte til å drive ombruksprosessen fram. Det er mange barrierer som løftes opp fram som årsaker til at gode intensjoner om ombruk ikke blir noe av. Mangel på informasjon, problematisk logistikk, usikker risikofordeling, spørsmål rundt testing av materialer og tilgang på materialer løftes som de største, forteller hun.

Fornebu i fokus
Det skjer mye på Fornebu og under webinaret vil det bli orientert om ombrukskartlegging på Flytårnet, om Nansenparken kan bli et sirkulært laboratorium og om hva som egentlig skjer ved Oksenøya senter. Her stiller en rekke fagpersoner opp med sin kompetanse, og vi nevner i fleng

Camilla Torp, fagansvarlig Energi, klima og miljø, Bærum kommune Eiendom, Camilla Molden, Dyrvik arkitekter på vegne av arkitektteamet: Dyrvik arkitekter, Transborder studio og SLA og til slutt

Nils Nilsen, som er miljørådgiver i Veidekke

I løpet av formiddagen kjøres det egne spørsmålsrunder der deltakerne kan komme med sine spørsmål og innspill til god sirkulær praksis generelt og på Fornebu spesielt.

Seminaret arrangeres i samarbeid med Bærum kommune, Smart City Bærum, Bærum Næringsråd, Grønn byggallianse, Enova og FME ZEN.

Arrangementet er gratis og åpent for alle, men påmelding er nødvendig. Påmelding her: https://www.futurebuilt.no/Arrangementer#!/Arrangementer/Sirkulaere-Fornebu