Nyheter

Sterk vekst i byggevarehandelen

Aslaug Koksvik, direktør for Virke Byggevarehandel

Ferske tall fra årsstatistikken til Virke Byggevarehandel viser at det ble omsatt for 55,3 milliarder i byggevarehandelen i 2020. Dette var en økning på hele 5,6 milliarder eller 11,3 prosent i forhold til 2019. Veksten ble i stor grad drevet av økt aktivitet i privatmarkedet.

Smittevernstiltakene har gjort at nordmenn har vridd deler av forbruket sitt fra reiser og andre tjenester til økt varekonsum.

− Byggevarehusene opplevde i 2020 et voldsomt oppsving i salget til privatkunder, sier Aslaug Koksvik, direktør for Virke Byggevarehandel, i en pressemelding.

Nordmenn tilbrakte mye tid hjemme og benyttet muligheten til å gjøre arbeid på egen bolig. Samtidig bidro begrensede forbruksmuligheter og lave renter til høy aktivitet i bruktboligmarkedet.

− Fremover kan likevel ettervirkningene av pandemien, som et fall i antall igangsatte boliger, gi negative vekstimpulser for bransjen, sier Koksvik.

Mange om beinet i byggevarehandelen
Det er sterk konkurranse i markedet, både innad i bransjen og fra tilstøtende faghandel. De siste årene har eierskifter og oppkjøp bidratt til at byggevaremarkedet spisses med færre og sterkere aktører.

– Vi har noen store landsdekkende aktører og kjedekonsepter med betydelige markedsandeler, men det er også rom for mindre aktører med en mer regional profil, sier Koksvik.

– Utover økt konsolidering som påvirker konkurransesituasjonen, vil byggevarehandelen kunne preges av et større fokus på bærekraft i årene fremover, avslutter Koksvik.

Om Virkes byggevarehandelsstatistikk
Statistikken er utarbeidet av Virke på vegne av aktørene som deltar i Virkes markedsinformasjonsgruppe for byggevarehandelen. Gruppen omfatter ni av de største aktørene innenfor byggevarehandelen. Samtlige aktører omsetter varer til proff- og privatkunder. Medlemmene kontrollerer 596 utsalgssteder fordelt over hele landet. Den samlede omsetningen utgjør 73 prosent av det norske markedet for byggevarer. De øvrige aktørene har blitt estimert med bakgrunn i offentlig tilgjengelig informasjon med påslag for den generelle markedsveksten.