Nyheter

Steni AS har undertegnet grønnvaskingsplakaten

Bildet: Geir Olav Farstad, CEO i Steni AS

– Grønnvaskingsplakaten er en rettesnor for oss og måten vi jobber på, sier Geir Olav Farstad, CEO i Steni AS.

Grønnvasking er en form for misledende markedsføring, der et produkt eller en virksomhet fremstilles som bedre enn den faktisk er, når det gjelder innvirkning på klima, natur og mennesker. I juli 2020 ble den norske Grønnvaskingplakaten lansert. Den er utarbeidet av Skift – Næringslivets klimaledere, i samarbeid med Miljøstiftelsen ZERO, WWF Verdens naturfond og Framtiden i våre hender.

har gjennomført en rekke tiltak

Plakaten skal være en veileder og fungere som rettesnor for små og store virksomheter som vil unngå grønnvasking. Samtidig vil det bidra positivt til at det grønne skiftet skjer raskere. Mer enn 100 norske virksomheter har allerede signert. Å arbeide for stadig mer miljøvennlige løsninger er en viktig del av strategien til Steni AS i Larvik. Selskapet har produsert mer enn 50 millioner m2 fasade siden 1965. Nå har de har gjennomført en rekke tiltak for å forbedre produksjon, produkter og distribusjon. Dette for å tilpasse seg endrede krav og reguleringer til beste for kunder og omverdenen for øvrig.  

Skal gjøre det enklere å unngå grønnvasking

– Effektiv ombruk av byggematerialer er en viktig respons på mange av våre globale miljøutfordringer. Det er gledelig å se at Steni nå tar nok et klimagrep og lanserer Steni Colour Reuse, og signerer opp på Grønnvaskingsplakaten. Vi ser frem til å få Steni med i samarbeidet om å gi bærekraft et konkret innhold, sier Bjørn K. Haugland administrerende direktør i Skift Næringslivets Klimaledere.

Stenis bidrag

– For Steni ligger de viktigste bidragene i forhold til bærekraftig utvikling i at vi produserer vedlikeholdsfrie og robuste fasadeplater med lang varighet bekreftet av 60 års garanti og over 100 års forventet levetid. Varighet gir våre kunders fasader lave årlige CO2 avtrykk. Varighet er en forutsetning for å kunne ombruke produkter, som for eksempel i Entras KA13 i Oslo. Der ble 35 år gamle Steni fasadeplater hentet fra Trondheim for å ombrukes på bygget i Kristian August gate i Oslo, sier Geir Olav Farstad.

– For oss er bærekraft å legge til rette for at produkter kan forbli i det sirkulære kretsløp. Derfor har vi lansert ombrukskonseptet Steni Colour Reuse. Dette er et sett av standardiserte plateformater som enkelt kan ombrukes på bygg etter bygg. Med 12 formater, 80 standardfarger og 3 glansgrader tilbyr vi uendelig variasjonsmulighet samtidig med at våre fasadeplater er enkle å ombruke. I tillegg tilbyr vi garanti på gamle Steni fasadeplater – alt dette for å tilrettelegge for enkelt ombruk, sier Farstad videre.

Samarbeid for fremtiden

– Vi er også veldig inspirert av å jobbe sammen med ulike aktører som deler samme tankene som oss sier Farstad, og synes spesielt det er spennende å være deltakere og leverandører til mange FutureBuilt og BREEAM prosjekter. Samtidig fortsetter våre forbedringstiltak. Vi samarbeider nå på flere prosjekter med forskningsinstitusjoner, andre produsenter, råmaterialleverandører og Reuse-hubs. Vi mener bestemt at samarbeid på tvers i bransjen, og også utover vår egen bransje, vil tilføre fremtidens bygg betydelig bedre løsninger enn det vi ser i dag, sier Geir Olav Farstad, CEO i Steni AS, avslutningsvis.

Les mer om grønnvaskingsplakaten HER

logo
Bjørn Laberg