Aktuelt

Staticus styrker seg på fasader i Norge

Bildet: En nylig oppgradert fabrikk på 14.000 kvadratmeter i Vilnius operer 10-12 produksjonslinjer til enhver tid for å overholde stadig tøffere tidsfrister. Her produseres fasadeelementer på løpende bånd.

Fasadentreprenøren Staticus, med hovedkontor i Vilnius i Litauen styrker sitt fotfeste i Norge, og omsatte i fjor for drøyt 370 millioner kroner. Selskapet har ambisjoner om ytterligere vekst i det norske markedet.

Av Odd Borgestrand

Staticus omtaler seg selv som en av de største fasadeentreprenørene i Nord-Europa, og har etablert kontorer i Norge, Sverige, Østerrike, Sveits og England i tillegg til hovedkontoret i Litauens hovedstad. Selskapet tilbyr design-, produksjons- og installasjonstjenester. Det privateide selskapet, som har vært i fasadebransjen i mer enn 20 år, har i dag drøyt 500 ansatte, 

Flere innovative prosjekter

En nylig oppgradert fabrikk på 14.000 kvadratmeter i Vilnius operer 10-12 produksjonslinjer til enhver tid for å overholde stadig tøffere tidsfrister. Staticus har allerede et godt fotfeste i Norge der de har vært underleverandør til flere innovative prosjekter som The Hub Hotel, Via Vika og Valle Wood, Radiumhospitalet og Økern Portal i Oslo, i tillegg til Fornebuporten i Bærum og Quality Hotel Bodø, for å nevne noen. Salgssjef hos systemleverandøren Schüco Norge de siste sju årene, Ellen Tidemann, blir den nye frontfiguren for Staticus i Norge.  I Schüco har hun vært sentral i selskapets markeds- og utviklingsplaner, spesielt rettet mot produsentleddet, samt å implementere planene i markedet. 
Ellen Tidemann blir betegnet som en erfaren og godt organisert person som jobber effektivt og strukturert, Hun er løsningsorientert og har stor grad av beslutningsdyktighet, sier tidligere kolleger i Schüco, som overfor Byggfakta også trekker fram hennes gode blanding av faglig dyktighet og god forståelse for markedet. 

Sirkulærøkonomi og bærekraft 

Selv sier hun at hun gjennom jobben som salgssjef i Staticus vil komme tettere på markedet. Hun er utdannet bygningsingeniør og betegner sin nye arbeidsgiver som et framoverlent og profesjonelt selskap. På spørsmål om hva som var den viktigste årsaken til at hun valgte å satse på det litauiske selskapet, svarer hun blant annet selskapets fokus på bærekraft.
– Staticus er ekstremt langt framme når det gjelder å tenke sirkulærøkonomi og bærekraft. Gjenbruk, resirkulering og materialreduksjon er en viktig del av ethvert prosjekt. Et godt eksempel er Økern Portal hvor det er brukt resirkulert aluminium i fasaden. Noe som reduserer det totale karbonutslippet betydelig. Vi har bare sett starten på bærekraftstankegangen i bygg- og anleggsektoren, og for meg er det viktig å være en del av et lag der dette tas på alvor. Vi vil innovere og tenke utenfor den klassiske fasadeentreprenørboksen. Det handler om å tørre å tenke nytt, sier hun.

Bærekraft i alle ledd

Hun er tydelig på at Staticus mener alvor med bærekraft i alle ledd. Selskapet åpner nå en egen bærekraftsavdeling i Sveits der det kontinuerlig skal jobbes for å redusere karbonavtrykket i byggeprosjekter. I tillegg lanseres Staticus Care, som er en service- og vedlikeholdstjeneste for bygninger fra et bærekraftig og energisparende perspektiv. Dette initiativet vil gi en livssyklusstyring av fasader gjennom å tilby tjenester som leasing, vedlikehold og reparasjoner, samt IoT-løsninger som vil få bygningene til å fungere til mye lavere driftskostnader og med langt lavere karbonutslipp.
 
Nytt hybrid-fasadesystem

I løpet av høsten lanseres i tillegg et nytt hybrid-fasadesystem av resirkulert aluminium og tre som oppfyller alle tekniske krav til minst TEK 17, og som reduserer karbonavtrykket betydelig sammenlignet med andre materialer.
– Om man ser på fasader som er bygget opp av aluminiumprofiler og glass kan karbonavtrykket reduseres med 50 til 75 prosent. Sammenlignes ikke-resirkulerte aluminiumsprofiler med hybridprofilene av resirkulert aluminium og tre oppnås en CO2-besparelse på hele 70-90 prosent.  I tillegg reduseres u-verdien med 15 prosent, hevder Ellen Tidemann, som foreløpig blir alene i administrasjonen på det norske hovedkontoret i Oslo, men som i løpet av kort tid vil få en kollega som skal bidra til at selskapet skal nå sine mål om økte markedsandeler.

Bildet: Ellen Tidemann går fra Schüco til Staticus for å komme nærmere markedet

Bildet: Staticus har bidratt til med sine fasadeløsninger i miljøprosjektet Via Vika i Oslo.