Nyheter

Sparer nettutbygging med batteri på byggeplassen

Batteriet skal blant annet gi strøm til en tårnkran og byggtørking. F.v. Sturla Hjelmervik (Entra), Camilla Moster (BKK), Inge Andersen (LAB Entreprenør) og Kjetil Strand Solheim (BKK). Foto: Helge Hansen / BKK.

Byggeplassen midt i Bergen sentrum trenger mer strøm enn nettet kan levere. Nå blir et stort batteri tatt i bruk i stedet for å legge nye strømkabler, trolig for første gang i Norge.

– Batterier har en viktig funksjon i arbeidet med å gjøre bygg- og anleggsnæringen utslippsfri. Strømnettet har begrenset kapasitet til å ta de største forbrukstoppene, og vi vil unngå utbygginger som bare skal dekke et kortvarig behov i byggeperioden, sier Camilla Moster, leder for Mobile energiløsninger i BKK. Hun kjenner ikke til at noen har brukt batteri som erstatning for nettutbygging i tilsvarende prosjekter tidligere.

Byggenæringen skal kutte store utslipp
15 prosent av Norges klimagassutslipp kommer i dag fra byggenæringen, og hele bransjen er opptatt av å kutte utslippene. BKK satser stort på energiløsninger som skal legge til rette for at bygg- og anleggsplassene skal gå bort fra diesel og bli utslippsfrie.

På en tomt i Nygårdsgaten skal LAB Entreprenør nå bygge et 12 000 kvadratmeter stort kontorbygg på oppdrag fra Entra. En elektrisk tårnkran og varme til byggtørking er noe av det som trekker strøm.

– For å dekke behovet med strøm fra nettet måtte nettselskapet økt kapasiteten ved å føre frem kabler og lage et nytt tilkoblingspunkt. Med batteriløsningen slipper entreprenør og byggherre å betale anleggsbidrag for utbygging av nettet, trafikanter i området blir spart for graving i gatene, og kapasiteten i strømnettet kan brukes til andre mer varige behov, sier Moster.

– Må tørre å tenke nytt
Som en av Bergens største entreprenører var det naturlig for LAB Entreprenør å ta et stort ansvar for å nå målet til bygg- og anleggsnæringen om utslippsfrie byggeplasser.

– Å gjøre byggeplassene utslippsfrie krever økt bruk av elektrisk utsyr og da også økt strømbehov. Spesielt ved nybygg og større rehabiliteringsjobber i sentrumsområdet har det vært en utfordring å få nok tilgjengelig strøm og ikke minst få den frem til byggeplassen. Det var derfor lett og naturlig for oss å takke ja til BKK om å være med å teste ut batteriløsning som strømforsyning. For å nå våre og byggenæringens klimamål kreves det at vi er innovative og har leverandører og samarbeidspartnere som tør å tenke nytt, sier Inge Andersen, innkjøps- og lagersjef hos LAB Entreprenør.

Han ser frem til å teste batteriløsningen og har stor tro på at dette kan være med å løse midlertidig økt strømbehov i byggeperioden.

Batteriet sikrer at det er nok strøm på byggeplassen, der et nytt kontorbygg skal stå klart i slutten av 2022. Foto: Helge Hansen / BKK.

Kan flyttes til nye prosjekter
Battericontaineren leveres av energistyringsselskapet Eaton og har en kapasitet på 500 kilowattimer og en nominell effekt på 500 kilowatt. Batterikapasiteten tilsvarer strømforbruket til en 100 kvadratmeters leilighet i en hel måned.  

– Battericontaineren gir store kostnadsbesparelser i nettleien ettersom bedrifter betaler en effekttariff for den høyeste målte effekten hver måned. Kuttes strømtoppen kuttes også kostnadene. Et annet viktig poeng er at battericontainere kan flyttes. Når byggeprosjekter ferdigstilles og strømbehovet avtar, kan batterier gi ekstra kapasitet til nye byggeprosjekter. Dermed reduseres behovet for svært kostbare investeringer i strømnettet, sier Hilde Hauge, salgssjef for energilagring i Eaton.

Stiller ambisiøse miljøkrav
Byggherren Entra er opptatt av å bidra til miljøvennlige løsninger.

– Entra har gjennom en årrekke satt standarden for å utvikle miljøledende bygg, både når det gjelder nybygg og ved rehabilitering. Ved at vi som byggherre stiller ambisiøse miljøkrav til våre samarbeidspartnere, tror vi det på sikt vil være mulig å oppnå en utslippsfri byggeplass. Tiltaket fra BKK er et viktig bidrag for å nå en slik ambisjon, samtidig som det sikrer nok strøm uten å måtte gjøre ressurskrevende oppgraderinger av strømnettet. Når vi utvikler nye eiendommer, ønsker vi å være en del av løsningen for et bedre miljø og å spille på lag med byen, sier Per Ola Ulseth, direktør Prosjektutvikling i Entra.