Aktuelt

Solide omsetningstall for AF Gruppen

Illustrasjonsbilde. Foto: AF Gruppen

AF Gruppen (AFG) leverer et meget godt resultat for 4. kvartal 2020. Omsetningen økte med 16 prosent til MNOK 7 485 i kvartalet og resultat før skatt økte med 58 prosent til MNOK 614.

Resultatmarginen endte på 8,2 prosent i 4. kvartal og 5,4 prosent for 2020.

AF Gruppens omsetning var MNOK 7 485 (6 465) i 4. kvartal og resultat før skatt ble MNOK 614 (388), noe som tilsvarer en resultatmargin på 8,2 prosent (6,0 prosent). Omsetningen var MNOK 27 025 (22 612) for året. Resultat før skatt ble MNOK 1 447 (1 317) for 2020. Dette ga en resultatmargin på 5,4 prosent (5,8 prosent). Samlet ordrereserve var MNOK 30 617 (28 200) per 31. desember 2020.

AF Gruppen har en solid finansiell posisjon. Kontantstrøm fra driften ble MNOK -86 (784) i 4. kvartal og MNOK 1 189 (1 508) for året. AF Gruppen hadde per 31. desember 2020 netto rentebærende fordringer på MNOK 90 (-163). Resultat per aksje for 2020 ble NOK 9,29 (8,51).Styret foreslår et utbytte på NOK 6,50 (6,00) per aksje til utbetaling 1. halvår 2021.

– Vi oppnår et svært godt resultat i kvartalet, hovedsakelig grunnet god prosjektvirksomhet og solid innsats av organisasjonen over tid. Prosjektene fortjener stor honnør for å skape verdier i en periode som har vært krevende på grunn av strenge smitteverntiltak. Samtidig erkjenner vi et betydelig forbedringspotensial innen HMS og sikkerhet, sier Amund Tøftum, konsernsjef i AF Gruppen.

AF stiller de samme strenge sikkerhetskravene til alle samarbeidspartnere og leverandører som til egne medarbeidere. Målet er null alvorlige personskader og arbeidsrelatert fravær. Tall fra underleverandører inkluderes i skadestatistikken. H1-verdien for 4. kvartal var 2,4 (1,5). For 2020 var H1-verdien 1,8 (1,2).

AF arbeider systematisk og målrettet for å unngå arbeidsrelatert fravær. Sykefraværet for 4. kvartal var 4,7 prosent (4,4 prosent). For 2020 var sykefraværet 4,6 prosent (3,8 prosent), hvor noe av økningen sammenlignet med tidligere perioder skyldes den pågående smittesituasjonen i samfunnet. Covid-19-utbruddet med tilhørende restriksjoner skaper utfordringer og påvirker alle prosjekter, men de fleste prosjektene har likevel klart å opprettholde god drift i kvartalet.

AF Gruppen presenterer i dag konsernstrategien for perioden frem til 2024. Målet er null alvorlige personskader og arbeidsrelatert fravær, kombinert med fortsatt lønnsom vekst og en posisjon som Nordens mest lønnsomme entreprenør. Strategien bygger videre på AF Gruppens etablerte forretningsmodell og eierstrategi, og definerer fire strategiske initiativ for perioden: Fag og ledelse, kunder og leverandører, klima og miljø, samt innovasjon.

– Den nye konsernstrategien staker ut en felles kurs for organisasjonen. AF Gruppen skal være en sikker, miljøvennlig, nytenkende og lønnsom entreprenør. Sterk entreprenørånd og gjennomføringskraft skal fortsatt prege virksomheten og skape et fundament for å levere lønnsom vekst over tid, sier Tøftum.

Utvalgte høydepunkter fra kvartalet:
– AF Anlegg leverer et svært godt resultat i perioden, og aktivitetsnivået økte betraktelig sammenlignet med samme kvartal i 2019. Resultatet er positivt påvirket av prosjektavslutninger i kvartalet. Det er to pågående storprosjekter i produksjon, E39 Kristiansand vest–Mandal øst og Bergtunnlar Lovö i Stockholm. Målselv Maskin & Transport fortsetter å levere svært gode resultater.

– Virksomhetsområdet Bygg leverer god lønnsomhet, selv om omsetningen er redusert sammenlignet med samme periode i 2019. Enhetene AF Bygg Oslo, Haga & Berg og Åsane Byggmesterforretning leverer svært gode resultater i kvartalet, men det er varierende prestasjoner i den øvrige porteføljen av byggenheter.Covid-19 har skapt utfordringer i flere prosjekter, spesielt på grunn av karantene- og innreisebestemmelser. I 4. kvartal er det børsmeldt seks nye avtaler.

– Betonmast ble en del av AF Gruppen 31. oktober 2019. Virksomhetsområdet leverer et forbedret resultat sammenlignet med 2019, selv om lønnsomheten, som forventet, er svakere enn øvrig virksomhet i AF Gruppen. Det er stor variasjon i resultatene til de ulike enhetene i Norge, hvor Betonmast Romerike og Betonmast Oslo utmerker seg med svært sterke resultater. Virksomheten i Sverige har god aktivitet og leverer stabil lønnsomhet. Det er børsmeldt 12 nye avtaler i kvartalet fra enheter i Betonmast.

– Virksomhetsområdet Eiendom leverer et resultat på MNOK 93 (16) i kvartalet, som relaterer seg til salget av ATEA-bygget. Eiendom hadde godt salg i flere prosjekter i kvartalet, blant annet på Lilleby Triangel og Fyrstikkbakken. I 2020 ble det solgt 433 (363) boliger, hvorav AFs andel er 160 (130). Salgsgraden i igangsatte prosjekter er 81 prosent.

– Energi og Miljø opprettholder høy aktivitet og god driftsmargin i kvartalet. AF Decom har god lønnsomhet, både innen riving og gjenvinning ved AFs miljøparker. Miljøparkene har gjenvunnet til sammen 528 758 (317 730) tonn masse i 2020, og realisert gjenvinningsgrad av forurenset masse er 86 prosent. Enheten AF Energi & Miljøteknikk har varierende lønnsomhet i prosjektporteføljene.

– Virksomhetsområdet Sverige, som inkluderer AFs svenske virksomhet innen anlegg, bygg, eiendom og riving, økte omsetningen og leverte et sterkt resultat for kvartalet. I det svenske anleggsmarkedet har Kanonaden en omsetningsvekst på 20 prosent og fortsetter å levere svært gode resultater. Det er børsmeldt tre nye avtaler i Sverige dette kvartalet.

– Offshore har noe lavere aktivitet, men betydelig forbedret resultat sammenlignet med tilsvarende kvartal i fjor. Økt riveaktivitet ved AF Miljøbase Vats har bidratt til det gode resultatet. AF Offshore Decom har revet og tilrettelagt for gjenvinning av ca. 22 000 tonn stål i 2020. Hvert kilo som gjenvinnes tilsvarer en reduksjon i utslippene på 1 kg CO2. AF AeronMollier har i 2020 levert systemer og utstyr for elektrifisering av 33 ferger, noe som tilsvarer rundt halvparten av det norske markedet.