Nyheter

Sliter med å få tak i fagarbeidere

Jørgen Leegaard, samfunnspolitisk direktør i BNL

I mars går fristen for å velge studieretning ut for landets 16-åringer. BNLs medlemsundersøkelse viser at bedriftene trenger flere ungdom som velger bygg- og anleggsteknikk

Byggenæringens Landsforening (BNL) har gjennomført den årlige medlemsundersøkelsen hvor det stilles spørsmål om blant annet kompetansebehov.  Fire av ti bedrifter i undersøkelsen (43 prosent) svarer at de sliter med å få tak i fagarbeidere.

– Undersøkelsen bekrefter vårt inntrykk, og flere rapporter som peker på at mangelen på kvalifisert arbeidskraft er spesielt stor i byggenæringen, sier Leegaard.

Selv om produksjonen har gått noe ned under pandemien, har byggenæringen i stor grad klart å holde hjulene i gang. Stengte grenser har synliggjort også hvor sårbar næringen er når det gjelder kompetanse.

– Det er, og det vil fortsatt være stor etterspørsel i mange år fremover etter fagarbeidere. Det er gode nyheter for landets 16-åringer som velger bygg- og anleggsteknikk, og betyr også at det er gode muligheter for unge voksne som kan se for seg en karriere i vår næring, sier Leegaard videre.

Etterlyser elever og lærlinger
De mindre fagene som ventilasjon- og blikkenslagere, anleggsgartnere og takentreprenører kan det se ut til at det er enda vanskeligere å få tak i riktig kompetanse.

Merete Bellingmo som er daglig leder i bransjeorganisasjonen naml – norske anleggsgartnere miljø og landskap forteller at når det gjelder anleggsgartnerfaget er det aller vanskeligst i Osloområdet.

 – I Oslo finnes det faktisk både skoleplasser og lærlingplasser, men det mangler elever og lærlinger, sier hun.

Bellingmo viser til at det er planlagt oppstart av en vg2 linje på Stovner videregående skole, men foreløpig er det ikke nok elever til at tilbudet kan starte.

– Mitt inntrykk er at anleggsgartnerfaget er veldig lite kjent blant ungdom. Tall fra samme undersøkelse viser at bare 16 prosent som får tak i fagarbeidere innen dette faget, sier Bellingmo.

For lite kunnskap om mulighetene
Leegaard peker på at hele byggenæringen er helt avhengig av kompetent arbeidskraft.

– Det viser seg at mange ungdom har for lite kunnskap om mulighetene som ligger i vår næring, Byggenæringen har endret seg mye i de siste årene, og det er mange utviklingsmuligheter i faget, og også videre etter man har tatt et fag eller svennebrev, sier Leegaard. Han legger til at det skjer veldig mye spennende innen teknologi som 3D-modellering, VR, drone og robotteknologi og ikke minst big data som vil løfte næringen i årene fremover, og næringen er en viktig medspiller for å få ned klimautslippene.

– Et fag- eller svennebrev er og vil være etterspurt. Man kan også starte egen bedrift som mester, eller gå videre som ingeniør. De som kommer inn i næringen får gode muligheter til å ta ansvar og utvikle seg. Det finnes få kjedelige dager på jobb i denne næringen, avslutter Leegaard.

Om undersøkelsen:

  • Byggenæringens Landsforening (BNL) gjennomfører årlig en spørreundersøkelse blant bransjeforeningenes medlemsbedrifter. Spørsmål stilles om ulike forhold ved bedriftene og hvordan de ser på den økonomiske fremtiden.
  • Undersøkelsen er sendt ut på e-post til over 2800 bedriftsledere.
  • Over 600 bedrifter har svart.
  • Undersøkelsen ble gjennomført i tidsrommet 8. januar til 19. januar 2021
  • Svarene i undersøkelsen er ikke veid. Det innebærer at hver bedrift teller like mye selv om det er store forskjeller i størrelsen på bedriftene.
  • Hele undersøkelsen som heter "Byggenæringens Fremtidsbarometer 2021" blir lansert i midten av februar