Nyheter

Slik møter du kravene til smittevern fra Arbeidstilsynet

Nylig avdekket Arbeidstilsynet brudd på smittevern i mer enn 1 av 4 tilsyn hos bygg- og anleggsvirksomheter. Mange av bruddene dreide seg om at bedrifter ikke har kartlagt og vurdert risikoen for smittefare.

Dette er kontrollen
Arbeidstilsynet varslet allerede i november at de ville kontrollere smittevern i sine tilsyn. Formålet med kontrollen er å sørge for at alle bransjer og organisasjoner bidrar til å redusere smittespredningen av korona. Ved kontroll fra Arbeidstilsynet er det påkrevd at du må kunne vise til konkrete tiltak på din arbeidsplass. 

Iverksett tiltak
I mange av tilfellene var bruddene knyttet til manglende tiltak for å ta bort eller minimere risikoen for smittespredning. For å være trygg på at du kan imøtekomme Arbeidstilsynets krav til smittevern på bygg- og anleggsplassen, vil det beste være å iverksette konkrete tiltak. Du får noen forslag til dette i denne artikkelen.  

Reduser kontakt mellom personer
Et av de tre hovedprinsippene for å bremse smittespredning er redusert kontakt mellom personer. Ved registreringspunkter på bygg- og anleggsplasser kan det enkelt bli en opphopning av mennesker ved arbeidsdagens start og slutt. Ved å bruke for eksempel appen Ease CheckIn, kan arbeiderne selv sjekke inn på arbeidsplassen uten å møte på et konkret fysisk sted.

Minimer antall kontaktpunkter
Smitte via gjenstander og hender er spesielt utsatt på kontaktpunkter som berøres hyppig. Gode renholdsrutiner kan bidra til å redusere smittespredning, men å fjerne antall kontaktpunkter kan være mer effektivt. Kodelås på døren er et eksempel på en skjult smittespreder, og kan enkelt erstattes med et dørsystem hvor HMS-kortet brukes som nøkkel

En annen mulighet, der det ikke er nødvendig med adgangskontroll, er en berøringsfri trykknapp. Dette er en sensor som erstatter den tradisjonelle trykknappen til dører. Du beveger hånden over, uten å være i kontakt med den, så vil døren låses opp. 

Jobb hjemmefra med digitale verktøy
Det er anbefalt at de som kan, bør bruke hjemmekontor. Med digitale verktøy som gir oversikt over bygg- og anleggsplassen er det ingen problem å jobbe der du befinner deg. Nettjenesten Ease Construction, som leveres av Infobric, er et system hvor du får kontroll og oversikt over alle som befinner seg på byggeplassen. Her kan du også styre tilganger til de ulike delene av byggeplassen med integrerte produkter fra Infobric. 

Få råd fra erfarne personer
Å få råd fra noen som daglig hjelper andre i bygg- og anleggsbransjen er et enkelt tips. Infobric legger med sine produkter til rette for at du kan få en trygg, sikker og effektiv arbeidsplass. Det er enkelt å ta kontakt for å få tips om produkter og tjenester, som hjelper deg med å imøtekomme kravene fra Arbeidstilsynet. 

Her kan du se hva Infobric Construction leverer. 

Kilder: Arbeidstilsynet, Helsedirektoratet.