Nyheter

Skal sikre mangfold og inkludering

Bilde fra byggeplassen - fra venstre: Prosjektleder Oslo Storbylegevakt, Sepideh Moosavi, Omsorgsbygg Oslo KF, Eirik Gjelsvik, styreleder EBA og konsernsjef i AS Backe, Byråd for næring og eierskap Victoria Marie Evensen (AP), Oslo kommune, Kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V), Leder HMSK Oslo Storbylegevakt, Karen Hagby, Skanska Norge AS, Konsernsjef Ståle Rød, Skanska Norge AS, og adm.dir. EBA, Kari Sandberg. FOTO: Sindre Sverdrup Strand / Byggeindustrien

21 år gamle «Ida» fortalte i fjor sommer om uønsket adferd på byggeplassen. En samlet bygge- og anleggsnæring tar affære og har forpliktet seg til å gjennomføre tiltak for å sikre mangfold og inkludering i den norske bygge- og anleggsbransjen.

Kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) deltok i dag på lanseringen av kurset Mangfoldsdugnaden – et nytt interaktivt e-læringskurs som skal fremme mangfold og inkludering på bygge- og anleggsplasser, utviklet av Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg (EBA).

Ingen tid å miste
Byråd for næring og eierskap i Oslo, Victoria Marie Evensen (Ap), deltok som eier-representant for byggherren på prosjektet og oppdragsgiver på byggeplassen til Oslos nye storbylegevakt. Administrerende direktør i EBA, Kari Sandberg, er tydelig på det ikke er noen tid å miste i dette viktige arbeidet.

– Vi vil gjennom Mangfoldsdugnaden lansere en nullvisjon for uønsket adferd i bransjen samtidig som vi tar konkrete grep for å bidra til en inkluderende bygge- og anleggsnæring. Vår ambisjon med lanseringen av kurset er derfor å tydeliggjøre hvilke forventninger som skal ligge til grunn – både ovenfor administrativ ledelse og guttene og jentene som jobber på bygge- og anleggsplassene, sier Kari Sandberg, administrerende direktør i EBA

Sammen med Eirik Gjelsvik, styreleder i EBA og konsernsjef i AS Backe, Konsernsjef Ståle Rød i Skanska Norge AS, deltok Sandberg på markeringen på byggeplassen til Omsorgsbygg Oslo KF – Oslo storbylegevakt, onsdag 11. august kl. 10:30 – 11:30.   

Mangfold lønner seg
Mangfoldsdugnaden skal skape en felles forståelse for at enhver form for uakseptabel oppførsel ikke tolereres på bygge- og anleggsplasser. Kurset adresserer fordommer og gir kunnskap om mangfold, inkluderende oppførsel og holdninger.

NAVs bedriftsundersøkelse fra 2021 viser at bygge- og anleggsnæringen kommer til å trenge 9000 flere medarbeidere. Bransjen har et stort, udekket behov for arbeidskraft, både når det gjelder fagarbeidere og ingeniører. Den totale kvinneandelen i næringen ligger på 9 %. I utførende del av næringen er kvinneandelen på kun 2 %. Det trengs med andre ord et krafttak for å rekruttere flere til bransjen. Første steg blir at næringen oppleves som inkluderende for alle – uavhengig av kjønn og bakgrunn.

– Vi må rekruttere fra hele befolkningen. Da er det viktig at alle føler seg vel ivaretatt, uavhengig av kjønn, alder og etnisitet. Dersom vi skal lykkes med å styrke lærlingetilfanget må vi bryte ned barrierer som gjør at kvinner og minoriteter søker seg til bygg og anlegg. Vi vet fra forskning at mangfold lønner seg. Jeg håper at kursing i mangfoldskompetanse skal bli obligatorisk for samtlige bedrifter i næringen, sier Kari Sandberg.

Ber politikere vise vei
Entreprenørbedriftene oppfordrer det offentlige til å støtte opp om mangfolds- og inkluderingsdugnaden ved å stille krav om mangfoldskompetanse i fremtidige kontrakter:

– Endring kommer som kjent ikke av ikke av seg selv. Politikere må gå foran og vise vei.
Jeg oppfordrer kultur- og likestillingsministeren til å legge til rette for at stat og kommune som offentlige innkjøpere kan gå foran, og etterlyse at utbyggere på offentlige oppdrag implementerer Mangfoldsdugnaden eller tilsvarende kurs. Vi ønsker å tilrettelegge for dette slik at flest mulig bygg- og anleggsbedrifter faktisk tar kurset i bruk. Som et tiltak for å nå ut til så mange som mulig, blir kurset gratis for alle ut året. Kurset vil også bli tilgjengelig på engelsk, polsk og litauisk. Det er viktig å understreke at kurset er viktig for alle ansatte og dermed like relevant for bedriftenes eget personell, som innleide og leverandører, sier Sandberg.

– Jobben slutter ikke med lansering av kurset. Vi skal fortsette å bygge mangfoldskompetanse og skape bevisstgjøring, avslutter Kari Sandberg, administrerende direktør i EBA.

Lenke til kurset Mangfoldsdugnaden:
https://www.eba.no/viktigste-saker-eba/mangfold/