Aktuelt

Skal rådgi Bane NOR Eiendom

Bildet: Bane NOR Eiendom AS har som mål at denne knutepunktsutbyggingen skal bli et av de viktigste landemerkene for byutvikling på Sørlandet. Foto: Terje Borud

Bane NOR Eiendom AS (BNE) har inngått rammeavtale på rådgivningstjenester med Rambøll og Henning Larsen. Avtalen dekker rådgivning innenfor alle fagområder, fra mulighetsstudier til ferdigstillelse av prosjekter.

Rammeavtalen kan i tillegg benyttes på ombygging og endring av eksisterende bygninger. Kontrakten er landsdekkende, men med hovedvekt langs jernbanenettet og større knutepunkter. Prosjektene BNE fremhever er prosjekter i komplekse bysituasjoner og i grensesnitt mellom samferdsel og eiendomsutvikling.  

– For oss er dette både en attraktiv og strategisk viktig avtale. I prosjekter for Bane NOR Eiendom AS vil vi også ha stort fokus på å forebygge og redusere miljøbelastningene, legge til rette for at effektene av prosjektene gjør det enkelt og attraktivt for interessenter å ta gode og miljøvennlige valg i hverdagen. I tillegg er det et poeng for oss at det skapes arbeidsplasser og nabolag som møter de demografiske behovene, sier divisjonsleder John Harald Amundsen i Rambøll i en pressemelding.

Unik mulighet til å påvirke by- og stedsutviklingen

Maren Hersleth Holsen er divisjonsleder for plan og urbanisme i Henning Larsen. Hun påpeker den unike muligheten Bane NOR har til å påvirke at by- og stedsutviklingen i Norge går i en bærekraftig retning.

– Vi i Henning Larsen er særlig fornøyde med å kunne bidra inn i tidlig fase. Gjennom å gå i dialog med kommuner og ha tydelige forventninger til klima- og naturhensyn allerede i planfasen kan Bane NOR Eiendom bli et forbilde for andre aktører i eiendomsbransjen.

Skal være partneren for bærekraftig endring

Tidligere i år lanserte Rambøll sin nye virksomhetsstrategi med en tydelig ambisjon om å være kundenes partner for bærekraftig endring.

– Rambøll og Henning Larsen ønsker å være Bane NOR Eiendoms partner for bærekraftig utvikling. Et mål vil derfor være å bidra til at Bane NOR Eiendom når sine bærekraftsmål, både overordnet og i de enkelte prosjektene, sier Amundsen.