Aktuelt

Sikrer kulturminner i Stavanger domkirke

Bildet: Middelalderskatter overvåkes av Cautus Geo under Stavanger domkirke.

Cautus Geo sikrer miljøovervåking av kulturminner i Stavanger domkirke. Krypkjelleren skjuler historiske skatter. Overvåkingen skal sikre bevaring også i årene fremover.

NIKU gjør arkeologiske undersøkelser under Stavanger domkirke denne våren. Det har sammenheng med restaurering av middelalderkirken. Den har historie fra slutten av 1000-tallet. Byggingen startet omtrent samtidig med opprettelsen av Stavanger bispesete.

Krypkjelleren skjuler historiske skatter. Der er det gravd fram trevirke, tekstiler og graver fra middelalderen i tillegg til mur og -bygningsrester. 

– Funnene kan være med på å gi svar på flere store spørsmål i norsk middelalderforskning, som rikssamlingsprosessen, kristningen og bydannelsen, sier prosjektleder Halldis Hobæk i NIKU.

Bevares «in situ»

Alt graves ikke fram for arkeologiske undersøkelser i år. Mye skal bli liggende under det nye kirkegulvet som skal bygges. På fagspråket heter det  «in situ»-bevaring. Det betyr at kulturminnene skal bli liggende urørt der de ligger. Tanken er at de kan undersøkes i fremtiden.

– Da må vi vite at de bevares i god stand i årene som kommer. At de ligger trygt, der de ligger. Da må vi ha kunnskap om hvordan bevaringsforholdene er og utvikler seg, sier leder for miljøovervåkingsundersøkelsen ved prosjektet, Line Hovd i NIKU.

Utstyret Cautus Geo har installert er ulike type sensorer. De sender signaler til en datalogger som er plassert i kirken. Sensorene samler data om oksygennivå, vanninnhold, pH-verdier og den slags.

– Cowi har ekspertise på å analysere dataene, mens vi setter det inn i en arkeologisk ramme, sier Hovd.

Fire målepunkter

Hittil er det etablert tre ulike målepunkter under kirkebygget. Ytterligere ett målepunkt skal installeres.

– På et av områdene vi har instrumentert er det funnet spor etter det vi mener er bosetning fra vikingtiden, sier Hovd.

Instrumenteringen er spredt under kirkebygget.

– På alle stedene har vi gjort vurderinger av kulturlagenes bevaringstilstand og tatt ut jordprøver, sier Hovd.

Kulturminner fra middelalderen er sikret også i andre middelalderbyer som Bergen, Trondheim og Tønsberg. Oppdragsgiver er Riksantikvaren. 

Utstyr i prosjektet

Fire jordprofiler skal installeres under domkirken. Hver av profilene har sentralt styreskap med:
-To vanninnholdssensorer
-Tre pH-sensorer, fire redokssensorer med en referanseelektrode
-En oksygensensorer

All data presenteres i Cautus Web