Infrastruktur

Signerte milliardkontrakter med tre norske entreprenører

MILEPÆL VED DRAMMEN STASJON: Tre norske entreprenører møtte de utbyggingsansvarlige fra Bane NOR ved stasjonen, før signeringen 1. juli. Fra venstre: Renate Berget, distriktssjef NCC Norge, Knut Gaaserud, administrerende direktør i Caverion Norge, Stine I. Undrum, konserndirektør utbygging i Bane NOR, Lars Tangerås, prosjektdirektør i Bane NOR, Hanne A. Stormo, prosjektsjef i Bane NOR, Ingvild Storås, administrerende direktør i Baneservice. FOTO: Bane NOR

NCC Norge AS, Baneservice AS og Caverion Norge AS undertegnet i dag, 1. juli 2021, kontrakter om å bidra i den historiske jernbanesatsingen i Drammen.

 – Dette viser at kontraktstrategien vår også er tilpasset et norsk entreprenørmarked, og vi signerer nå etter å ha hatt en god konkurranse med flere aktuelle tilbydere, sier konserndirektør for utbygging i Bane NOR, Stine Ilebrekke Undrum.

Hun understreker at Bane NOR er avhengig av, og arbeider aktivt for, at det skal være et velfungerende norsk entreprenørmarked. 

– Gjennom god dialog med entreprenørmarkedet i forkant, besluttet vi i Bane NOR å dele en stor entreprise opp i tre kontrakter.  Det gjør at dagens kontrakter, som inneholder viktige byggesteiner i InterCity-utbyggingen av Vestfoldbanen, nå er signert av norgesbaserte entreprenører som NCC, Caverion og Baneservice, sier konserndirektøren.

Styrker knutepunkt, punktlighet og togtilbud
Bane NOR er i full gang med byggingen av 10 km nytt dobbeltspor mellom Drammen og Kobbervikdalen på Vestfoldbanen. I tillegg skal hele stasjonsområdet i Drammen oppgraderes og fornyes, samt den delen av bybrua som går over sporområdene bygges ny.

 ­– Det er ekstra gøy å ha fått med aktører vi har hatt et godt forhold til tidligere og samhandlet bra med, sier Undrum.

Det er tre entreprenører med erfaring fra både prosjektet i Drammen og tidligere utbyggingsprosjekter som signerer nye kontrakter.

– Prosjektene de har bidratt i tidligere, har ført til en betydelig passasjervekst, sier konserndirektøren.

Når anlegget i Drammen settes i drift i 2025, gir det mulighet til fire tog i timen hver vei mellom Oslo og Tønsberg. I tillegg vil oppgraderingen av jernbanen her gi bedre punktlighet og styrke jernbanens knutepunkt i Drammen.

Omfattende kontrakt
Den største kontrakten på 1,9 milliarder kroner gikk til NCC Norge AS, og omfatter alle underbygningsarbeidene på strekningen fra Drammen stasjon til Sundhaugen, inkludert omfattende arbeid på og ved Drammen stasjon, bybru over sporområdet og mindre arbeider i tunnel og dagsone Skoger.
– Vi ser frem til et fortsatt godt samarbeid med Bane NOR. På våre to pågående jernbaneprosjekter jobber vi i bynære områder og med eksisterende togtrafikk tett på, og vi opplever et konstruktivt samarbeid med en profesjonell byggherre, sier divisjonsleder Per Jonsson i NCC.

Spor og kontaktledning
Baneservice AS er tildelt kontrakten som omfatter spor og kontaktledningsanlegg på prosjektområdet til en verdi på ca. 480 millioner norske kroner.
– Jeg er glad for at vi signerer kontrakt med Baneservice som både har geografisk og teknisk kunnskap, sier Bane NORs prosjektsjef i Drammen, Hanne Stormo.

Firmaet er allerede engasjert i prosjektet gjennom en kontrakt om ombygging av det midlertidige signalanlegget.

– Dette er et viktig prosjekt for oss, der vi får trukket med oss vår totale kompetanse. Vi skal være en god leverandør for Bane NOR, sier administrerende direktør i Baneservice, Ingvild Storås.

Elektro og tele
Kontrakten som tildeles Caverion Norge AS har en verdi på ca. 370 millioner norske kroner. Oppgavene inkluderer elkraft, lavspennings- og teleinstallasjoner, rømningslys og tunnelventilasjon i tunnelen. Caverion skal stå for tekniske installasjoner i tekniske bygg, med både elkraft tele og ventilasjon. I tillegg innebærer kontrakten sporvekselvarme og belysning for ombygginger og utbygginger på Drammen stasjon og hensettingsområdet.

Caverion har også tidligere hatt jernbaneprosjekter, sist på prosjektet Farriseidet-Porsgrunn.
– Det at offentlige innkjøpere fokuserer på mer enn bare pris når de kjøper inn er utrolig viktig. Altfor ofte ser vi dessverre at pris er eneste kriterium, og da blir som regel resultatet deretter også, understreker Caverions prosjektsjef, Per Morten Rostille.

Viktig miljøperspektiv
– Når vi bygger, legger vi til rette for at en større del av befolkningen kan velge mer miljøvennlige
transportløsninger, og vi har nullutslipp som mål, understreker Bane NORs prosjektsjef.

Bane NOR har satt ambisiøse mål for at bygging, vedlikehold og drift av jernbane skal være så miljøvennlig som mulig.

– Vi stiller krav i kontraktene våre, og erfaringen vår til nå er at entreprenørene gjør en innsats for å toppe disse kravene, sier Undrum.

Hun sier at selv om kvalitet og pris er avgjørende for Bane NOR i tildelingene, har det vært vel så viktig å se dokumentasjonen på hvordan entreprenørene har vist et ansvar for miljøet, og tenker på økt bærekraft i alle ledd av virksomheten.

– Vi er hele tiden på jakt etter nye miljøgevinster i prosjektene. Vi stiller strenge krav til oss selv og til våre entreprenører som bygger anleggene. Det kommer også fram i 6. – 7.000 siders kontraktene vi til sammen signerer i dag, sier konserndirektøren.

Fakta om kontraktene:

Kontraktene er tildelt etter konkurranser med forhandlinger og alle er utførelsesentrepriser. Oppstart av arbeidene er månedsskiftet august/september 2021 med ferdigstillelse mot slutten av 2025.

Alle summer i denne artikkelen oppgis uten merverdiavgift.

Nøkkelinformasjon om prosjektet:

  • Byggestart 2019
  • Planlagt åpning 2025
  • Ombygging av Drammen stasjon
  • 10 km nytt dobbeltspor
  • 6 km ny bergtunnel
  • 275 m løsmassetunnel
  • 700 m kulvert (betongtunnel)
  • Styringsramme 12,7 mrd kroner
  • Prosjektet er en del av Prosjektenhet Sør i Bane NOR, ledet av prosjektdirektør Lars Tangerås, prosjektsjef i Drammen er Hanne Anette Stormo.