Aktuelt

Selvaag Bolig med rekordresultat og -utbytte for 2020

Bildet: Det er god lønnsomhet i prosjektene, og dette vil generere gode resultater for selskapet, sier administrerende direktør Sverre Molvik. (Foto: skjermdump)

Selvaag Bolig oppnådde et resultat per aksje på 16,33 kroner i 2020 og har betalt ut utbytte på 25 kroner. På bakgrunn av solide underliggende resultater foreslår styret ytterligere utbytte på 3 kroner per aksje for andre halvår 2020.

– 2020 var et godt år for Selvaag Bolig med sterke resultater og eksepsjonell avkastning til selskapets aksjonærer. En stor del av resultatet og utbetalt utbyttet kommer fra salget av selskapets tomtebank til Urban Property, men de underliggende resultatene er også gode. Samarbeidet med Urban Property reduserer behovet vårt for egenkapital, styrker konkurransekraften vår og gjør det mulig for oss å betale ut en større del av resultatet som utbytte nå og fremover, sier administrerende direktør Sverre Molvik, i en pressemelding.

Selvaag Bolig solgte 816 boliger i 2020 hvorav 510 ble solgt i andre halvår. Selskapet har nå 500 boliger i salg og planlegger salgsstart av ytterligere 300 i løpet av første halvår. Ved utgangen av året hadde selskapet 1310 boliger med en samlet salgsverdi på 6,4 milliarder kroner under bygging. 74 prosent av disse var solgt ved utgangen av 2020.

– Selskapets salg i andre halvår var det beste i selskapets historie målt i verdi, og vi hentet således igjen mye etterskuddet som kom i kjølvannet av Corona-nedstengingen i mars. Godt salg gjør at vi har startet bygging av flere boliger enn tidligere varslet. Det er god lønnsomhet i prosjektene, og dette vil generere gode resultater for selskapet, sier Molvik.

– Vi opplever stor interesse for boligene vi har i salg, spesielt i Oslo-området, men Stavanger og Bergen har også vært bedre enn på lenge. For å møte etterspørselen forserer vi salgsstarter og byggestarter der det lar seg gjøre. Vi regner blant annet med raskere fremdrift enn tidligere planlagt i store prosjekter på Lørenskog og i Follo. I tillegg jobber vi med flere store reguleringssaker i Trondheim og Oslo som vil gi oss økt volum i disse kommunene både på kort og lang sikt.

Hovedpunkter Q4 2020

• Bruttosalget* var 225 boliger (169) med en salgsverdi på NOK 1 177 millioner (859)
• Nettosalget* var 199 boliger (140) med en salgsverdi på NOK 1 010 millioner (705)
• 254 boliger netto igangsatt (248), 286 boliger netto ferdigstilt (254), 272 boliger netto overlevert til kjøper (214)
• 1 310 boliger netto under bygging (1 504) med en samlet salgsverdi på NOK 6 413 millioner
• (7 155)
• 74 prosent av boliger under bygging (70) solgt ved utgangen av kvartalet
• 19 ferdigstilte boliger som ikke var solgt ved kvartalsslutt (56)
• IFRS**: Driftsinntekter på NOK 1 347 millioner (1 414), EBITDA justert for finanskostnader
• NOK 358 millioner (398), tilsvarende en margin på 26,6 prosent (28,2)
• Resultat per aksje: NOK 2,62 (3,00)
• NGAAP***: Driftsinntekter NOK 949 millioner (1 062). EBITDA på NOK 168 millioner (233). Det tilsvarer en margin på 17,8 prosent (21,9)

Hovedpunkter Q1-Q4 2020

• IFRS**: Driftsinntekter på NOK 2 698 millioner (3 369), EBITDA justert for finanskostnader NOK 679 millioner (959). Det tilsvarer en margin på 25,2 prosent (28,5)
• Resultat per aksje: NOK 16,33 (7,04), hvorav NOK 11,02 er fra UP-transaksjonen.
• Styret foreslår et utbytte på NOK 3,00 per aksje for andre halvår (1,50). Samlet ordinært utbytte for året blir NOK 6,00 per aksje (3,50). I første kvartal 2020 ble det utbetalt et tilleggsutbytte på NOK 22 per aksje etter transaksjonen med Urban Property.
• NGAAP***: Driftsinntekter NOK 3 216 millioner (3 260). EBITDA på NOK 632 millioner (771). Det tilsvarer en margin på 19,7 prosent (23,6)
• Bruttosalget* var 816 boliger (908) med en salgsverdi på NOK  4 235 millioner (4 492)
• Nettosalget* var 683 boliger (752) med en salgsverdi på NOK 3 460 millioner (3 753)
• 496 boliger netto igangsatt (830), 691 boliger netto ferdigstilt (776) og 720 boliger netto overlevert til kjøper (732)

* Solgte enheter er inngåtte salgskontrakter med kunder ihht. Bustadoppføringslova. Etter IFRS inntektsføres disse ved overlevering. Nettosalget inkluderer Selvaag Boligs andel i samarbeidsprosjekter. Bruttosalget inkluderer alle boliger i samarbeidsprosjekter.
** I henhold til IFRS inntektsføres boligene når de overleveres til kjøper. IFRS- resultatet nå er derfor primært fra boliger som i hovedsak er igangsatt for om lag to år siden.
*** NGAAP viser løpende avregning. Det vil si at resultatene tas ut løpende basert på fremdrift og salg i prosjektene. Dette viser den løpende verdiskapingen i selskapet.