Nyheter

Seltor bygger for Porsgrunn Kommune

Tveten Ungdomsskole

Seltor AS har signert totalentreprisekontrakt på bygging av nye Tveten Ungdomsskole i Porsgrunn.

Skolen skal bli et foregangsbygg innenfor miljø- og klima med høye og tydelige miljøambisjoner.

Prosjektet omfatter rivning av eksisterende skole og etablering av ny ungdomsskole på 4500m2, kontraktssum er på 123 mill eks mva. Det skal også bygges ny adkomst og vei, samt etablering av utomhus arealer og landskap. Skolen skal klassifiseres som et BREEAM-Excellent sertifisert bygg, innfri passivhusstandard samt prosjekteres som et nullutslippsbygg (ZEB-OM).

Det skal benyttes massivtre som bærekonstruksjon i yttervegger og dekker.

– Ved å bygge Nye Tveten Ungdomsskole bidrar Porsgrunn Kommune aktivt til å redusere klimagassutslippet og Seltor AS er svært stolt av å bli valgt som leverandør. Vi gleder oss til å komme i gang med et flott, spennende og fremtidsrettet prosjekt og takker Porsgrunn Kommune for tilliten, sier administrerende direktør, Stian Råmunddal, i Seltor i en pressemelding.

Byggherre: Porsgrunn Kommune

Areal: 4500 m2 BRA

Formål: Nybygg og rivning

Oppstart rivning: Mai/juni 2021

Oppstart graving: August 2021

Overlevering: Desember 2022

Kontraktssum: NOK 123 mill. eks mva

Arkitekt og rådgivergruppe: Rambøll

Seltor Gruppen AS er Telemarks eldste entreprenørbedrift og er lokalisert i Telemark/Vestfold, Viken og Oslo. Seltor Gruppen AS hadde en omsetning i 2020 på ca.950 millioner kroner, med cirka 140 ansatte fordelt på Seltor AS og Seltor Bolig AS.