Aktuelt

Satser på demonterbare bygg i tre

Når fremtidens kontorbygg reiser seg på Hasle, er planene allerede klare for hvordan det skal kunne demonteres og brukes om igjen. – Dette er ombruk versjon 2.0, sier utbyggerne.

Når det 3000 kvadratmeter store bygget HasleTre står ferdig i 2022, har utbyggerne Höegh Eiendom og AF Eiendom allerede tenkt på bygningsmaterialenes neste livsfase. Det spektakulære trebygget på Hasle blir nemlig demonterbart, slik at materialene kan gjenbrukes i andre prosjekter i fremtiden.

Dette gir gevinst både for leietakerne og miljøet.

– Vi har stort fokus på ombruk og sirkulærøkonomi. Hele bygget skal være demonterbart og ombruksbart. Miljøet tjener på at alle bygningskomponentene kan få nytt liv et annet sted når vi en gang i fremtiden tar dem ned. Her går ingen materialer til spille. Byggets brukere tjener på mer fleksibilitet, da det blir lettere å bygge om og forandre etter behov, forteller Line Røseth Karlsen, energi- og miljørådgiver i Höegh Eiendom, i en pressemelding.

Å gjenbruke bygningsmaterialer har frem til nå vært basert på å hente komponenter fra flere ulike prosjekter. På HasleTre tas sirkulærøkonomi og ombruk til et helt nytt nivå.

– Det er viktig både for oss som selskap og for fremtiden at dette bygget er bærekraftig. Vi vil være blant de ledende aktørene på bærekraftutvikling i eiendomsbransjen, og å omstille seg til sirkulærøkonomi er en viktig del av dette arbeidet. HasleTre er vårt bud på fremtidens nybygg, hvor bygningskomponenter og teknikk kan ombrukes og demonteres av neste generasjon. På den måten planlegger vi for at materialressurser kan være i et kretsløp lenge, sier Røseth Karlsen.

Dobbel klimagevinst
Nylig ble det kjent at møbelgiganten Ikea vil levere flere av sine mest populære produkter med demonteringsanvisning for å redusere risikoen for skade ved blant annet salg og flytting, og på den måten forlenge møblenes levetid. På HasleTre er prinsippene de samme, men i langt større skala. Målet er at bygget vil bli stående som et foregangseksempel på fremtidens sirkulærøkonomi.

– Det er lettere å få til sirkulærøkonomi når man bruker færrest mulige materialer. Derfor ble utstrakt bruk av tre et naturlig materialvalg for HasleTre. Vi er glade for å ha med Oslotre på laget. De besitter en viktig spesialkompetanse, og har et godt bærekraftperspektiv i tankegangen sin, sier Line Røseth Karlsen.

Med sin bærekraftige trekonstruksjon vil HasleTre både fange opp overskuddskarbon i atmosfæren og sikre et godt inneklima for alle som skal oppholde seg i bygget.

– Det er mye mer behagelig å oppholde seg i et bygg med naturmaterialer. Tre er hygroskopisk – det tar til seg og gir fra seg fuktighet, alt ettersom det er tørt eller fuktig i luften. Dette bidrar til balansert luftkvalitet, sier arkitekt og partner Jørgen Tycho i Oslotre, og viser til forskning om at å omgi seg med naturmaterialer fører til lavere stressnivå og mindre hodepine og forkjølelse.

– Den gjengse nordmann eller -kvinne lever 85 prosent av livet innendørs. Det er åpenbart at inneklima påvirker helse og humør. Vi har selv opplevd dette i byggene våre, hvor beboere forteller at sykefraværet har gått ned, forteller Tycho.

– I Japan har de funnet ut at det å innånde skogsluft har en god psykisk effekt, og mye tyder på at det å omgås naturmaterialer gjør det samme. Vi lurer hjernen til å tro at vi er i skogen.

Fremtidens byggesett
Det fire etasjer høye trebygget på torget ved hovedinngangen til Vinslottet vil bestå av fire etasjer og kjeller. Første etasje tilrettelegges for utadvendt virksomhet som serveringssteder og butikker, mens de øvrige etasjene vil huse arealeffektive kontorlokaler med god kontakt til torget og livet utenfor.

– Dette vil bli det mest gjennomførte trebygget vi noen gang har laget, forteller Jørgen Tycho i Oslotre, som er blant pionerene innen trearkitektur i Norge.

– Vi er stolte av å være en del av dette prosjektet. Byggebransjen står for hele 40 prosent av verdens totale klimagassutslipp, og vi er helt avhengige av at bransjen tar samfunnsansvar. Med HasleTre trekker Höegh Eiendom og AF Gruppen hele bransjen i riktig retning, sier Tycho, og legger til at han håper andre aktører følger etter.

– Vi bruker mye tid i planleggingsprosessen, men den tiden får vi tilbake på byggeplassen. At alt er gjennomtenkt og prefabrikkert, gjør at bygget reises raskere og rimeligere. Vi setter sammen ferdige brikker. Dette gir også minimalt med materialsvinn, og en stor besparelse for entreprenør og byggherre.

Ole Blaauw Johansen i AF Eiendom forteller at de også er stolte av å være en del av HasleTre.

– Dette prosjektet er helt i tråd med AF Eiendoms mål om å halvere våre klimagassutslipp innen 2030. Som basis for vårt arbeid har vi over lengre tid jobbet med klimagassberegninger i alle våre prosjekter, og vi ser at tiltak som økt bruk av treverk og tilrettelegging av ombruk er grep som trekker oss i riktig retning, sier Blaauw Johansen.

Også interiøret på HasleTre preges av naturmaterialer som tre, ull og planter. Det er i tillegg planlagt en spektakulær takhage, som både blir en biotop for dyrking og et godt sted å oppholde seg. Målet er at bygget skal bli en vakker og naturlig samlingsplass på HasleLinje.

– Store vinduer i førsteetasje vil skape interaktivitet med bybildet. Vi er opptatte av åpenhet og trygghet, og når man ser folk skaper det trygghet i miljøet rundt. Vi har veldig tro på både bygget om området, og vi gleder oss veldig til det står ferdig og yrer av liv, sier Røseth Karlsen.