Nyheter

Sammen om Drammens gründerhus

Her kommer Drammens gründerhus. Leder av styringsgruppa for Næringsvekst 2020, Rune Kjølstad (i forgrunnen) ønsker velkommen og presenterer samarbeidspartnerne. Fra venstre daglig leder Vetle Hanssen Brevik i Tibe Drammen, arbeidslivskoordinator Trond Ingar Østgaard ved Universitetet i Sørøst-Norge, banksjef Bodil Buch i DNB, konsernsjef Pål Skjæggestad i Glitre Energi, prosjektleder Reidun Haaland i Vestaksen Eiendom, gründeransvarlig Bente B. Hogganvik i Sparebank1BV, direktør for transport og samferdsel Ann-Kristin Skarbøvig i Sopra Steria og daglig leder Fredrik R. Steiner i Formuesforvalt

Med «hele byen» i ryggen, skapes nå Drammens gründerhus. Målet er å utvikle et kraftsenter for innovasjon og entreprenørskap. I desember er det klart for åpning. Det skjer i en av Nordens mest bærekraftige kontorbygninger, SporX i Dr. Hansteins gate 13 like ved Drammen stasjon.

Gründerhuset, som er et av hovedtiltakene i Næringsvekst 2020, vil bli kraftsenteret i omstillingen av drammensregionens næringsliv. Det skal bli en arena der gründere samles i et miljø med vekt på kreativitet og kommersialisering av forretningsideer.

– Målet er å utvikle et økosystem der eksisterende bedrifter, gründere og finansinstitusjoner samarbeider tett med myndighetene og regionens ledende utdannings- og forskningsmiljøer, uttaler lederen av styringsgruppa for Næringsvekst 2020, Rune Kjølstad.

Egne krefter
Styringsgruppa for Næringsvekst 2020 ba Næringsforeningen realisere gründerhuset etter at vinneren av Næringsvekst 2020s konkurranse, The Creators Community/Mesh, måtte utsette etableringen i Drammen på grunn av Covid-19-pandemien.

Mesh-utsettelsen representerte derfor en utfordring for gründerhus i Drammen, en satsing som er forankret i Drammen kommunes næringsplan og er det største enkelttiltaket i Næringsvekst 2020.

– Nå viderefører vi samarbeidsånden fra omdømmeprosessen og Næringsvekst 2020. Vi løfter byen og regionen sammen, sier Kjølstad.

Tungt inne.  Flere av aktørene i bank- og finansnæringen engasjerer seg for å styrke gründersatsingen i Drammen. Fra venstre styreleder i Næringsforeningen i Drammensregionen, Terje Gundersen, i samtale med gründeransvarlig Bente B. Hogganvik i Sparebank1BV, daglig leder Fredrik R. Steiner i Formuesforvaltning Drammen og banksjef Bodil Buch i DNB. (Foto: Steven Amdal)

Står klare
Drammens eksisterende næringsliv har respondert svært positivt på invitasjonen til å samarbeide med gründerhuset.

– Det er tydelig at bedriftene i Drammen ser verdien av få i gang et gründerhus med nasjonale ambisjoner.  Syv firmaer har forpliktet seg til å være samarbeidspartnere de to første årene. Samtidig har Universitetet i Sørøst-Norge(USN) blitt med. Det vil gi gründerne nyttig nettverk og bidra til sterk forbindelse mellom akademia, det eksisterende næringslivet og de nye selskapene som dannes, sier Kjølstad.

Forsterker bærekraftprofilen
– For Vestaksen Eiendom er det en ære å kunne ønske gründerhuset velkommen som leietaker i SporX. Det forsterker bygningens profil som innovativ og bærekraftig, og gründerhuset vil bidra med liv, energi og kreativitet – noe våre øvrige leietakere vil ha stor nytte av, sier Sindre Juel Berg, konstituert administrerende direktør i Vestaksen Eiendom.

Grunnfinansieringen til gründerhuset kommer fra prosjektet Næringsvekst 2020, et samarbeid mellom kommunen og næringslivet. Med to millioner fra prosjektet som basis, har Næringsforeningen i Drammensregionen påtatt seg rollen som koordinator og driftsansvarlig de to første årene.

Jakter daglig leder
–  SporX har sentral beliggenhet like ved Drammen stasjon. Kontorbygningen har tydelig bærekraftprofil. Det passer gründerhuset perfekt. Her vil det utvikles et kreativt og innovativt miljø, noe som appellerer sterkt til gründere. Når vi i tillegg kan tilby muligheter for samspill med eksisterende næringsliv, det offentlige og akademia, har gründerhuset et glimrende utgangspunkt for å lykkes. Vi gleder oss til å komme i gang, sier Rune Kjølstad som har startet jakten på gründerhusets daglige leder.

Næringsforeningen har rollen som tilrettelegger, og står ansvarlig for den praktiske driften av gründerhuset. Budsjettet for de to første årene er på fire millioner kroner.