Aktuelt

Samarbeider om gipsplate med lavt klimaavtrykk

Bildet: ECO-platen har de samme egenskapene som en standard gipsplate. Foto: Andreas Bache-Wiig

Gipsplaten Norgips Standard ECO oppnår 68 % reduksjon i klimautslipp gjennom 100% fornybar energi. ECO-platene kan leveres med kjøretøy som går på biodrivstoff, noe som ytterligere bidrar til å få ned utslippene.

Det finnes enorme forekomster av gips i naturen, og materialet gips har vært i benyttet som byggekloss i tusener av år. Gipsplaten er 100 % resirkulerbar og avgir ingen skadelige gasser eller partikler. Utgangspunktet er altså ganske godt når trekløveret Maxbo, Backe og Norgips samarbeider om å produsere, distribuere og ta i bruk en gipsplate med lavest mulig klimaavtrykk.

Bildet: Mikael Blomgren, Marketing Manager i Norgips, Tom Ivar Myhre, direktør bærekraft i Backe Entreprenør AS, Ingeborg Rønneberg, prosjektleder i Backe Prosjekt AS og Fredrik Jacobsen, kategoridirektør i Løvenskiold Handel AS (Maxbo).

Det er bred enighet om at bygg- og anleggsbransjen har potensial til å redusere utslippene betraktelig. Å få til endringer i denne bransjen er en viktig brikke i Norges mål om kraftig reduserte klimautslipp i tråd med FNs bærekraftsmål. Her taes det et felles ansvar for å tilby miljømessig bedre produkter, og det er positivt at det er betalingsvilje i markedet for dette.

Miljøpåvirkningen viktig

ECO-platen er et resultat av en videreutvikling av hvordan gipsplater produseres i dag. Prosjektet med denne platen er et bidrag til det å konstruere bedre og mer bærekraftige bygg og oppnå et lavere samlet fotavtrykk – både når det gjelder produksjon, levering og avfall.

– Gjennom produksjon med 100% fornybar energi reduseres klimagassutslippene med 68 % på Norgips Standard ECO, sammenlignet med Norgips Standard. Det er ikke dårlig når man tenker på at en standard gipsplate har lavt CO2-fotavtrykk i utgangspunktet. Produktenes miljøpåvirkning er viktig, siden kravene til miljøsertifisering av bygg er økende. ECO-platene kan leveres med kjøretøy som går på biodrivstoff, noe som ytterligere bidrar til å få ned utslippene, forteller Mikael Blomgren, Marketing Manager i Norgips.

ECO + Precut

–Når det gjelder avfall så jobber vi for tiden mye med å utvikle ferdigtilpassede gipsplater, såkalt Precut. –Med en stadig økende grad av detaljering og nøyaktighet, kan vi få kraftig redusert gipsavfallet på byggeplasser. Platene tilpasses allerede på fabrikken, rett fra samlebåndet. Vi er i en prosess – målet er å kunne tilpasse platene til minste detalj, ved å skanne rommene de skal monteres i, fortsetter Blomgren. –Satsningen på miljø er i tråd med Norgips miljømål og strategi, men vi lykkes ikke med dette uten å samarbeide. Maxbo og Backe er solide samarbeidspartnere, som – i likhet med Norgips – er opptatt av å være ledende på miljøvern og nytenkning.

Produktion av Norgips Standard ECO med 100% fornybar energi

I produksjonen tørkes gipsen i ovner som varmes opp med gass. Blomgren forteller at ECO-platene er produsert med 100% fornybar LBG (Liquefied Bio Gas). Gipsen som Norgips bruker er et resirkulert produkt fra såkalt industrigips. I tillegg så brukes det 20 % lokal resirkulert gips i ECO-platen. Kartongen rundt gipsen er 100 % resirkulert. For å ytterligere redusere CO2-avtrykket, er platene produsert med strøm med opprinnelsesgaranti. 

– Biogassen produseres fra fiskeoppdrett- og jordbruksavfall. I stedet for at avfallet råtner og slipper ut metangass i atmosfæren, så fanges den opp og foredles. Med dette får vi en klimaredusert plate, helt produsert med fornybar energi.

Samarbeid i hele verdikjeden  

Tom Ivar Myhre er direktør for bærekraft-satsingen i Backe og forteller at Backe bevisst søker produkter og løsninger som reduserer negativ klimabelastning. – For oss var det naturlig å starte dialog med Maxbo og Norgips, da gips i stor grad brukes i vår egen produksjon. Vår visjon er «sammen gjør vi en forskjell», og her har vi et produkt utviklet i fellesskap mellom produsent, leverandør, prosjektutvikler og entreprenør. Det er vesentlig at hele verdikjeden samarbeider for å skape endringer og betalingsvillighet for bærekraftige produkter i byggebransjen, sier Myhre.

Benyttes i Smedens hage 

Prosjektleder i Backe Prosjekt, Ingeborg Rønneberg, forteller at Backe med samarbeidspartnere fra Bertel O. Steen Eiendom og Ender Invest, ønsker å teste ut og benytte den nyskapende ECO-platen i prosjektet Smedens hage på Stabekk.  Smedens Hage er et prosjekt bestående av hele 157 nye boliger fordelt på 9 bygg. Det er en stor mengde gips som skal brukes, så miljøgevinsten er betydelig. 

– I dette prosjektet ser Backe også på bruken av Precut og tester et nytt program som skal optimalisere bruken av ferdig tilpassede stendere og gipsplater. Flere prosjekter i Backe har benyttet Precut. Vi ser helt klart at kombinasjonen av en mer miljøvennlig plate og Precut kan gi oss store gevinster – både knyttet til redusert klimabelastning, men også når det gjelder helse, miljø og sikkerhet. Ferdig tilpassede produkter gir oss redusert transport, mindre håndtering og redusert avfall. Derfor er det også en  økonomisk gevinst å hente for de enkelte prosjektene, forteller Rønneberg

Ut på markedet

Fredrik Jacobsen er kategoridirektør for trelast og byggevarer hos Maxbo. –Det at vi, som en stor avtaker av produkter, etterspør mer bærekraftige produkter, er også med på å akselerere tempoet i utviklingen hos produsentene. Byggteknisk kvalitet på ECO-platen er akkurat som en standardplate. –Det er miljøet, og dermed samfunnet som har nytte av denne platen, forteller Jacobsen. Vi skal markedsføre platen, men det blir i første omgang til våre proffkunder. –Platen er allerede for salg og er tilbudt noen prosjekter blant våre kunder.  –Endring mot et mer bærekraftig samfunn er viktig for alle og ikke minst må vi, i kraft av å være en så stor aktør, være vårt ansvar bevisst.

Frakt med biogass 

Et prøveprosjekt med transport med biogass har pågått en god stund. Det har vært en suksess og satsningen skal eskaleres med opp til 10 biler 2023. Dette gjelder ikke bare ECO-platene, men også alle standard gipsplater. Målet er, fra første kvartal 2023, at 100 % av distribusjonsbehovet på det sentrale Østlandet dekkes med biler som går på biogass.

FAKTA:

EPD: (Environmental Product Declaration) er et kortfattet tredjeparts verifisert og registrert dokument med transparent og sammenlignbar informasjon om produktets miljøprestasjon gjennom hele livssyklusen. (epd-norge.no)

Precut: Ferdig tilpassede gipsplater og stålstendere – til høyden i rommet og høyden under vinduene. Tilpasningen skjer som et siste ledd i produksjonen. Avkappet gjenvinnes. 

Bildet: Precut. Er ferdig tilpassede gipsplater en løsning for fremtiden? Foto: Andreas Bache-Wiig