Nyheter

Samarbeid med SSAB kan kutte utslipp fra Vestres møbelproduksjon med 60 prosent

Bildet: Det svenske selskapet SSAB skal i årene fremover levere fossilfritt stål til Vestres fabrikker på Magnor og i Torsby.

Samfunnet vårt har i årevis blitt bygget på stål, et metall som har uendelig mange bruksområder. Stålproduksjon, som i over tusen år har vært basert på å brenne kull i såkalte masovner, har dessverre et svært høyt karbonavtrykk. På verdensbasis står stålindustrien for drøyt sju prosent av alle CO2-utslipp. Skal vi nå klimamålene våre, og begrense skadene fra pågående klimaforandringer, trenger vi endring.

De siste årene har det heldigvis skjedd store fremskritt innen produksjon av fossilfritt stål. Fossilfritt stål fremstilles i en prosess der man bytter ut kull og koks med grønt hydrogen. Denne produseres med fossilfri elektrisitet, hovedsakelig vind- og vannkraft. Resultatet er rent stål av høy kvalitet, helt uten fossile kilder og uten utslipp av karbondioksid. Det svenske selskapet SSAB er markedsledende på området, og skal i årene fremover levere fossilfritt stål til Vestres fabrikker på Magnor og i Torsby. Teknologien bak fossilfritt stål er fortsatt ganske fersk, men for Vestre er det viktig å ta den i bruk allerede nå.

SSAB vil snu stålbransjen i riktig retning

– Stål er Vestres største utslippskilde, derfor er det av fokusområdene våre når vi jobber med avkarbonisering. Vestre vil bli anerkjent som verdens mest bærekraftige møbelprodusent, og for å klare det må vi hele tiden ligge i forkant, sier Øyvind Bjørnstad, bærekraftsansvarlig ved Vestre.

– Det er fantastisk å sette i gang denne bærekraftsreisen med Vestre, siden de deler målet vårt om å redusere karbonavtrykket i hele verdikjeden, sier Thomas Hörnfeldt, leder for Sustainable Business ved SSAB.

Reduserer klimaavtrykk med rundt 60 prosent

Utviklingen innen fossilfritt stål har gått svært fort. Teknologien for fossilfri stålproduksjon har SSAB utviklet i et forskningssamarbeid med gruveselskapet LKAB og energiselskapet Vattenfall, som har pågått siden 2016. Gjennombruddet kom i 2021, da SSAB for første gang klarte å produsere 100 prosent fossilfritt stål. Beregninger viser at SSABs overgang til fossilfritt stål vil kunne redusere Sveriges CO2-utslipp med rundt 10 prosent. For en industrinasjon som Sverige er dette vesentlige tall. Selskapet anslår at det vil levere fossilfritt stål til markedet fra 2026.

– Tidlige estimater viser at det å konvertere alt stålet vårt til fossilfritt kan redusere Vestres samlede klimaavtrykk med rundt 60 prosent. Det er stort, sier Øyvind Bjørnstad.

Stort potensial

Bjørnstad understreker at Vestre jobber for å drive frem etterspørsel etter fossilfrie alternativer. Han spår at det vil bli større interesse for fossilfritt stål når EU etter hvert øker prisene på obligatoriske karbondioksidkvoter. For Vestre er det svært spennende å jobbe med fossilfritt stål på et tidlig tidspunkt.

– Fossilfritt stål har stort potensial, og selv om det til å begynne med bare vil være tilgjengelig i mindre kvanta, vil det bety mye for Vestre. SSAB er en pioner på dette feltet, og siden vi har samarbeidet lenge med dem om stålet vi bruker nå – som har over 20 prosent lavere utslipp enn verdensgjennomsnittet – var det naturlig at vi ble en partner på den viktige reisen mot storskala produksjon av fossilfritt stål, avslutter Bjørnstad.