Aktuelt

Revitaliserer Grev Wedels Plass 9

Bildet: Fra venstre: Sivert Varvin, bygningsingeniør i Håndverkskompaniet AS (samspillsleder for entreprenørene i prosjektet), Henrik Tolfsby, prosjektsjef i Storebrand Eiendom og Jonas Bjerga, prosjektleder i Rambøll

Storebrand Eiendom har valgt Håndverkskompaniet som samspillsentreprenør for rehabiliteringsprosjektet i Grev Wedels plass 9.

– Bygget ligger som et smykke i et område med stor kulturhistorisk verdi, og vant arkitekturprisen Sundts premie da det ble oppført i 1992. (arkitekt: LPO Arkitektkontor A/S)

Det har en samlet bygningsmasse på omtrent 27 000 kvadratmeter, og har flere gode kvaliteter som vi skal forsterke og bygge videre på. Samtidig har en del av de tekniske anleggene nådd utgangen av sin levealder, og må tilpasses dagens behov, sier Henrik Tolfsby, prosjektsjef i Storebrand Eiendom, i en pressemelding.

Miljøambisjoner

Prosjektet har høye miljøambisjoner, og sikter mot en energireduksjon på minst 30 prosent. Første leietaker har allerede signert leiekontrakt: Innovasjon Norge flytter inn på 5.300 kvadratmeter 2. januar 2023. 

– Vi har valgt Håndverkskompaniet som samspillsentreprenør for dette prosjektet. Det er en entreprenør som Storebrand Eiendom kjenner godt, og de har spesialisert seg på flerbrukerbygg. Vi er trygge på at de vil bidra positivt til å nå våre mål for bygget, særlig for bærekraft og energireduksjon, sier Tolfsby, og får støtte fra prosjektledelsen ved Jonas Bjerga og Magnus Syversen i Rambøll. Firmaet er Storebrands strategiske partner.

Sivert Varvin jobber som bygningsingeniør i Håndverkskompaniet AS, og har rollen som samspillsleder for entreprenørene i prosjektet. Han gleder seg stort til å sette i gang. 

Hele fasaden bevares

– Håndverkskompaniet AS er stolte over å ha fått tillit av Storebrand Eiendom til å gjennomføre revitaliseringen av Grev Wedels plass 9. Vi har jobbet med Storebrand i mange år, og de er en profesjonell oppdragsgiver som vi foretrekker å jobbe med. Vi er ekstra glade for at vi trekkes inn på prosjekter der miljø og energioptimalisering er førende, sier han. 

Håndverkskompaniet har 27 års erfaring med ombygging av næringsbygg og offentlige formålsbygg. Det kommer godt med i prosjektet, hvor hele fasaden skal bevares og mest mulig av materialene innvendig skal gjenbrukes. 

– Grev Wedels plass har vakre natursteinsoverflater, gode etasjehøyder, høy materialkvalitet og en stor og fin lysgård. Det er gode bygningsmessige kvaliteter som vi må ta vare på og bygge videre på, sier han. 

Trygge valg

Håndverkskompaniet roser Storebrand for å se verdien i å ta vare på kvalitetene bygget allerede har, og for å satse på ombruk og gjenbruk. 

– Leietakerne kan velge fra Storebrand Eiendoms materialdokument for å sikre godt miljø og bærekraftige løsninger. Slik unngår man å bygge kontorer som må rives og kastes når bruken av bygget endrer seg om 15 år, forteller han. 

– Fordelene med et samspillsprosjekt er mange. En av dem er at vi får på plass gode samtaler og trygge valg tidlig i prosessen. Her er det 27 000 kvadratmeter som skal totalrehabiliteres på ett år.  Det er knapp byggetid på et så stort bygg, men det kommer til å gå fint fordi vi jobber frem løsningene som sikrer effektiv og riktig bygging på tvers av fagfelt, sier Varvin.

Bildet: Grev Wedels plass 9 vant arkitekturprisen Sundts premie da det ble oppført i 1992. (arkitekt: LPO Arkitektkontor A/S) Det har en samlet bygningsmasse på omtrent 27 000 kvadratmeter.