Infrastruktur

Renoverer kjempedam i Älvdalen

Trängslets kraftverk ligger i Österdalälven i Älvdalen kommune. Den fantastiske demningen er 125 meter høy og 900 meter lang. Foto: Skanska

I Dalarna er et stort og komplisert damprosjekt i gang. Skanska renoverer Fortums største vannkraftverk slik at det kan møte fremtidens krav.

Av Bjørn Laberg

Trängslets kraftverk ligger i Österdalälven i Älvdalen kommune. Den fantastiske demningen er 125 meter høy og 900 meter lang, er Fortums største vannmagasin og en av de største i Norden. Høsten 2019 fikk Skanska i oppdrag å modernisere og forbedre demningen.

Adrenalinkick
Jonas Toreheim er produksjonssjef i Skanska og har vært med siden prosjektstart.

– Det er et sant adrenalinkick med denne typen komplekse arbeider. Damprosjekt innebærer alltid risiko, og utfordringene er mange, sier han.

De siste årene har sikkerhetskravene økt ved Sveriges vannkraftverk, og må være utstyrt for å takle fremtidige klimaendringer. Renoveringen av Trängslets kraftverk vil forhindre erosjon ved å lede vann forbi kraftstasjonen ved høye strømmer. Vannet får muligheten til å bli ført ut via eksisterende damluker og en ny bunnforlengelse, et utløp under vannoverflaten. Dette må skje under svært kontrollerte forhold. Byggeprosjektet som Skanska har ansvaret for består av flere deler. På den ene siden vil en eksisterende tunnel under demningen bli åpnet.

Trängslets kraftverk ble bygd mellom 1955 og 1960. I løpet av årene har flere oppdateringer blitt gjort, men aldri så omfattende som nå. Foto: Skanska.

Styrker nedre del
– Elvemunningen er dyp og vil gjøre det mulig å tømme mer vann enn i dag. På den ene siden blir den eksisterende tappekanalen ved siden av demningen utvidet og forsynt med store trinn. På denne måten vil vannets kraft reduseres og erosjonsrisikoen reduseres. Det ombygde overløpet er 470 meter langt og består på den flate delen av 12 20 meter lange trinn som er 2,75 meter høye. I den bratte delen på slutten blir de til ti trinn som er åtte meter lange og fire meter høye. Mye sprengningsarbeid er påkrevd, noe som igjen bidrar til store mengder stein. Disse bruker vi til å styrke den nedre delen av demningen. Samtidig som vi bruker restproduktene fra sprengning, blir demningen derfor adskillig tryggere, sier Jonas Toreheim.

Fornybar og fossilfri energikilde
Dette er ikke hans første damprosjekt. Broer er egentlig hans spesialitet, men de siste årene har han vært involvert i flere kraftanleggsprosjekter.

– Dammer er i genene. Min far var dambygger ved Skånska Cementgjuteriet da vannkraft fremdeles ble utviklet i Sverige, sier han.

Skanska har en lang historie som spesialister i utforming av vannkraftverk og har bygget mange av disse i Sverige, men også et stort antall rundt om i verden.

– Årene går, og nå er det på tide for neste generasjon å sikre arbeidet som ble utført på 1900-tallet. Vannkraft vil fortsette å være et nødvendig supplement til andre energikilder. I tillegg er den både fornybar og justerbar. Jeg mener vannkraft har en viktig rolle å spille i et fossilfritt kraftsystem. En fordel med en så stor dam som Trängslets er at den kan lagre store mengder vann som deretter kan brukes etter behov, sier Toreheim.

Komplisert oppgave
Trängslets kraftverk ble bygd mellom 1955 og 1960. I løpet av årene har flere oppdateringer blitt gjort, men aldri så omfattende som nå. Da kraftverket ble bygd, ble to bypass-tunneler brukt under demningen, for å avlede elven under arbeidet. Siden den gang har tunnelene blitt stengt. Nå blir en av disse renovert og vil bli åpnet for å kunne tappe ut vann ved høye strømmer og muliggjøre senkning av demningen oppstrøms, om nødvendig. Tunnelen er utvidet og er nå 140 meter lang og har en diameter på 7,4 meter.

– Oppgaven er komplisert. Dette gjør det lettere for Skanska å ha en bred kompetanse innenfor murene. Vi har fått hjelp fra våre eksperter på stål og armering, som nylig blant annet deltok i ferdigstillelsen av Sluss-broen i Stockholm, sier Jonas Toreheim.

Værets krefter påvirker tidsplanen
Den største utfordringen i prosjektet er tidsplanen. Alt er nøye planlagt, uke for uke, til sluttdatoen 2024. Det som skiller denne bygningen fra andre er at arbeidet må tilpasses de skiftende årstidene. Om høsten fylles dammen med vann som skal tømmes om vinteren. Det er bare en kort periode før vårflommen at den er tørr. Dette er når tunnelen kan nås fra oppstrøms siden.

– Været kan både velte og hjelpe prosjektet. Hvis det er en varm og regnfull vinter, begynner vannet i dammen å stige, og da reduseres antall arbeidsdager. På den annen side kan senvinteren være kald og tørr, og da kan vi fullføre tunnelen godt innenfor planen, sier han.

Det er med andre ord ikke få utfordringer teamet på Trängslet står overfor.

– Uansett er det alltid en seier når en risikofaktor mestres, sier Toreheim avslutningsvis.

FAKTA, Trängslets kraftverk:

• Sveriges høyeste jorddam

• Magasinet strekker seg 70 km i lengde

• Fallhøyde: 142 m

• Kapasitet: 300 MW

• Normal årsproduksjon: 651 GWh