Betong

Rencon styrker Optimera på betong og anlegg

Damprosjekt hvor Rencon var hovedleverandør av forskaling, armeringstilbehør og vanntettings-produkter.

Optimera kjøper Kristiansand-selskapet Rencon AS for å ekspandere videre innenfor betong- og anleggssektoren. Daglig leder Mikael Olsen ser frem til å få Optimera som eiere og mulighetene dette gir for å utvikle Rencon videre.

Gjennom sitt eierskap i Hansmark AS har Optimera siden 2017 hatt et solid fotfeste overfor entreprenører som jobber inn mot bygg, vei, tunnel, bane og anlegg.

I likhet med Hansmark, er Rencon et spesialistselskap med virksomhet innen salg og utleie til anlegg og infrastruktur. Produktspekteret dekker armeringsprodukter, verktøy, utstyr og festemateriell. Selskapets medarbeidere utfører dessuten flytsparkling og berginjeksjon.

Med sin beliggenhet på Mjåvann utenfor Kristiansand bidrar Rencon til at Optimera kan dekke Norgeskartet for anlegg- og betongleveranser enda bedre. Beliggenheten kompletterer Hansmark som er i Bergen, Sandnes, Oslo og Trondheim.

– Rencon sin kompetanse og produktutvalg møter behovene til mange av våre eksisterende kunder på Sørlandet. Vi mener Rencon sine produkter og løsninger bidrar til å effektivisere prosessene på byggeplass og derigjennom øke kundenes lønnsomhet sier adm. dir. Erik Tønnesen i Optimera, i en pressemelding.

Daglig leder og tidligere aksjonær Mikael Olsen fortsetter i stillingen etter overtagelsen. Olsen har vært en nøkkelperson i utviklingen av Rencon siden etableringen.

– Størrelse er viktig for å møte kundenes behov blant annet når det gjelder logistikk, miljø og digitalisering. Personlig har jeg derfor en tid ønsket å se Rencon som en del av en større virksomhet med ressurser til å satse på dette. Det handler om å yte enda bedre service til kundene og Optimera er en perfekt strategisk match for oss i så måte, sier Olsen.

Fakta om Rencon:

  • Etablert i 2008
  • 11 medarbeidere og ca. 50 mill. kroner i årsomsetning
  • Totalleverandør av forbruksartikler og utstyr for forskaling og arrmeringsarbeider
  • Utfører injeksjonsarbeider med kjemiske og sementbaserte produkter
  • Utleie av forskaling, dekkeforskaling og tilhørende utstyr
  • Service- og garantiverksted for elektroverktøy