Aktuelt

Rejlers signerer storkontrakt med Elvia

Asbjørn Hilde. Foto: Kjell Inge Søreide

Nettselskapet Elvia har inngått avtale med Rejlers Elsikkerhet om tilsynstjenester i Oslo, område Vest. Avtalen trådte i kraft 1. januar 2021 og gjelder i tre år med mulighet for forlengelse i ytterligere tre år.

Som lokalt eltilsyn (DLE) forplikter Elvia å sikre kontroll av elektriske anlegg i boliger og virksomheter. Rejlers blir ansvarlig for alle utførende tilsynsoppgaver i Oslo Vest. Selskapet samarbeider allerede med Elvia om tilsyn i Asker og Bærum. Oppgavene spenner fra eltilsyn av boliger til revisjon av virksomheter og elektroentreprenører, samt informasjonsvirksomhet.

– Vi er glad for at Elvia viser oss denne tillitten. Vi gjennomfører flere tusen kontroller hvert år og
er også svært opptatt av informasjonsplikten. I samarbeid med brannvesenet har vi blant annet
undervisning om elsikkerhet for barn på 6. og 9. trinn, sier Asbjørn Hilde, daglig leder i Rejlers
Elsikkerhet.

Hvem som får tilsyn når er basert på ulike risikovurderinger, som tidligere tilsyn, alder på anlegget og type virksomhet. Tilsynsoppdraget er med på å forebygge ulykker og branner med elektrisk årsak. Rundt halvparten av alle bygningsbranner oppstår som følge av feil i det elektriske anlegget eller feil bruk av elektrisk utstyr.