Nyheter

Ramirent smarbeider med DigiQuip

Administrerende direktør i Ramirent Norge, Fredrik Brandal(t.h.) og daglig leder i DigiQuip AS, Carl Fredrik Kleppe inngår nå et partnersamarbeid som forenkler Ramirent-kundenes hverdag gjennom bruk av en ny digital plattform.

Som en del av fokuset på å forenkle kundens hverdagen inngår Ramirent Norge et partnersamarbeid med DigiQuip AS.

– Avtalen innebærer digital opplæring, sterkere kontroll og en forenklet og sikker kundereise ved utleie av maskiner, sier administrerende direktør Fredrik Brandal i en pressemelding.

Det er i dag et krav at arbeidsgiver sørger for at ansatte får en nødvendig og utstyrsspesifikk opplæring i bruk av de ulike maskiner slik at dette skjer på en forsvarlig måte. Denne opplæringen skal også dokumenteres skriftlig, og den nye løsningen dekker dette opplæringsbehovet og sikrer dokumentasjonskravet arbeidsgiver har for opplæring innen maskiner til bygg- og anleggsbransjen. Administrerende direktør Fredrik Brandal i Ramirent Norge understreker at dette er ett av flere tiltak for å forbedre kundeopplevelsen.

– Vi ønsker å ta i bruk nye løsninger der det har stor verdi for kundene, og DigiQuip er ett av mange viktige teknologiske initiativ som vil være med å gi våre kunder en enda sikrere, enklere og mer produktiv opplevelse av Ramirent, sier administrerende direktør i Ramirent Norge; Fredrik Brandal.

– Dette er en løsning som vil bidra til at både kunder og ansatte får en mer effektiv digital opplæring , kontroll og bruk av maskiner. HMS er den viktigste verdien vi kan gi våre kunder og ansatte, og vi jobber hver eneste dag med å sette sikkerhet i fokus i tillegg til at vi skal være førersetet når det gjelder bærekraft, digitalisering og den tekniske utviklingen i bransjen. Ramirent ønsker å ta i bruk nye løsninger der det har stor verdi for kundene, og DigiQuip er ett av mange viktige teknologiske initiativ som vil være med å gi våre kunder en enda sikrere, enklere og mer produktiv opplevelse av Ramirent, påpeker Brandal.

DigiQuip er laget for å automatisere lærings- og dokumentasjonsprosesser mellom mennesker og maskiner. Dette er spesielt nyttig i en stadig voksende delingsøkonomi der maskiner og utstyr oftere leveres av utleieselskaper, og hvor kunnskapsdeling og dokumentasjon fort blir en kostbar og krevende tidstyv i hverdagen. Vi er veldig stolte og ydmyke over at et «lokomotiv» i bransjen som Ramirent Norge ønsker å bruke DigiQuip, sier daglig leder i DigiQuip, Carl Fredrik Kleppe.

Den nye tjenesten vil kunne være med på å samle bygg- og anleggsbransjen, maskinprodusenter, utleieselskap, entreprenører og brukere av maskiner som nå kan møtes på samme digitale plattform for enkel og effektiv kontroll.

– All informasjon fra maskin- og utstyrsprodusenter vil effektivt distribueres til sluttbrukere slik at kompetanse og opplæringer av bedriftens ansatte samles på et sted. Plattformen leveres allerede på over 20 språk, avslutter Kleppe.