Aktuelt

Rambøll hjelper Ålesund med plan for rensing av havnebassenget

Ålesund kommune skal i gang med forbedring av sjøbunnsforholdene i byens havnebasseng. Foto: Harald M. Valderhaug

Ålesund kommune skal i gang med forbedring av sjøbunnsforholdene i byens havnebasseng. Rambøll har fått oppdraget med detaljprosjektering som innebærer kartlegging av miljøforhold og de geotekniske forholdene.

Over flere år har Ålesund kommune gjort undersøkelser i den forurensede sjøbunnen, og byens havn er en av Regjeringen sytten prioriterte havner hvor det trengs opprydning.

Forurensninger fra tidligere tiders aktiviteter ligger avleiret i sjøbunnen i mange havner og fjordområder langs kysten i Norge. Disse forurensningene er først og fremst en trussel mot planter og dyr i sjøen, både gjennom akutt påvirkning, men også gjennom mer langsiktige effekter som forstyrrelser i forplantning og arvestoff. En del typer forurensninger føres også videre gjennom næringskjedene i sjøen og kan ende opp i fisk og skalldyr som folk spiser.

Rambøll vil stå for detaljprosjektering, kartlegging av miljøforhold og geotekniske forhold. I tillegg skal Rambøll bistå kommunen i å søke om offentlige tillatelser for gjennomføring av opprydningstiltakene.

– Dette er et prestisjeoppdrag vi gleder oss til å gå i gang med. Det er fantastisk å kunne bidra til å forbedre sjøbunnsforholdene i et av statens høyest prioriterte oppryddingsområder. Gjennom oppfølging av prosjektet vil vi jobbe ut fra et bærekraftperspektiv og FNs bærekraftmål forteller Vibeke Riis, direktør for Miljø & helse i Rambøll.

– Ålesund kommune er glad for å ha fått Rambøll med på laget for å rydde i den forurensede sjøbunnen i Aspevågen. Samarbeidet vil sikre viktig kompetanse slik at vi sammen finner de beste løsningene for livet under vann i Aspevågen, sier Sol Slinning, prosjektleder i Ålesund kommune.

Dette innebærer å operasjonalisere bærekraftmål ned til prosjektnivå gjennom plan-, prosjekterings- og anleggsfasen. Spesielt sentralt er målet om å redusere faren for havforurensing (bærekraftmål 14.1) ved å fjerne forurensede sedimenter på havbunnen.

Oppdraget vil strekke seg fra vårparten i 2021 til 2024.