Aktuelt

Posisjonerer seg innen sykehussektoren

I løpet av 2021 skal Rapp Bomek levere spesialtilpassede branndører til Haukeland universitetssykehus i Bergen. Sykehussektoren er et viktig satsningsområde for Bodø-selskapet.

I 2011 startet byggingen av et nytt barne- og ungdomssykehus på Haukeland universitetssykehus. Siste byggetrinn er planlagt ferdigstilt i 2023. Glassblokkene er navnet på den nye delen av sykehuset der barn og unge under 18 år skal få utredning, behandling, opphold, skolegang og aktivitetstilbud, alt samlet på ett sted.

I løpet av 2021 skal Rapp Bomek levere branndører til prosjektet. Sykehusene setter særskilte krav til dører som blant annet må tåle hyppig bruk og dunking fra senger, solide lydisolerende egenskaper og beskyttelse mot røntgenstråling.

– Sykehussektoren er i sterk vekst i Norge. I de kommende årene er det planlagt flere store prosjekter over hele landet med behov for brannsikre dører tilpasset sykehusdrift. Vi ønsker å ta en tydelig posisjon i dette markedet, og vår leveranse til Haukeland er en god attest på at vi har gode produkter å tilby sykehus og omsorgsbygg. Rapp Bomek vil videreutvikle produktporteføljen for å møte dette bygg-segmentets behov og standarder, forteller Marius Stormoen, viseadministrerende direktør i Rapp Bomek, i en pressemelding.

Byggentreprenøren Åsane Byggmesterforretning skal stå for installasjonen av branndørene. Bergensfirmaet erfarer også et økende behov for kombinasjonsprodukter på brann- og sikkerhetsdører/vinduer til sykehus, men også til offentlige bygg som museer og politihus.

– Et tett leverandørsamarbeid for denne type prosjekter vil være svært viktig og er et ubetinget suksesskriterium. I prosjektet ved Haukeland universitetssykehus har vi hatt god dialog med Rapp Bomek om produktløsninger, og vi ser frem til videre samarbeid med Rapp Bomek på dør- og vindusleveranser, sier daglig leder Frank Ståløy i Åsane Byggmesterforretning.