Aktuelt

Planlegger rehabilitering av Hegra ungdomsskole

Bildet: Hegra ungdomsskole er tidstypisk for 70-tallets skolearkitektur, og planløsningen er kompakt hvor skolebygningen er i én etasje med kjeller. Foto: Lusparken arkitekter

AKTUELLE PROSJEKTER: Stjørdal kommune inviterer til samspillsentreprise for rehabilitering av Hegra ungdomsskole.

Av Bjørn Laberg

Skolefasilitetene skal oppgraderes til dagens standard. Hegra ungdomsskole er tidstypisk for 70-tallets skolearkitektur, og planløsningen er kompakt hvor skolebygningen er i én etasje med kjeller. Kjelleren består i hovedsak av svømmehall med tilhørende garderober og skal holdes utenom rehabiliteringen.

Bruttoareal for skoledelen er 2010 kvm. Det vil ikke være økonomisk grunnlag for å øke arealet, det stilles derfor krav til en arealeffektiv løsning innenfor eksisterende areal. De tekniske anleggene er i hovedsak av eldre dato og må påregnes utskiftet. Skolen skal bygges med sterkt fokus på miljøhensyn og energiforbruk. 

Hegra ungdomsskole skal dimensjoneres for et elevtall på 150 elever. Skolen er i tillegg arbeidsplass for til sammen 25-30 ansatte, medregnet lærere, administrasjon og driftspersonell.
Prosjektet gjennomføres etter en samspillsmodell, hvor entreprenør med sin organisasjon, arkitekt, rådgivere, entreprenører og leverandører, skal forestå all nødvendig prosjektering i samspill med byggherre. I Fase 1 utvikles forprosjektet i felleskap og målpris etableres, og i Fase 2 utføres detaljprosjektering og utførelse.

Formålet med samhandlingen er å involvere entreprenøren så tidlig som mulig, slik at entreprenørens kompetanse i samarbeid med byggherrens ledelse og prosjekteringsgruppe utnyttes i større grad enn ved tradisjonelle kontrakter. Prosjektet har et høyt ambisjonsnivå og stiller store krav til fleksibilitet og innovative løsninger

Verdi: cirka 45 millioner kroner
Tilbudsfrist: 8. februar 2021
Kilde: Byggfakta SMART / ByggeNorge / Stjørdal kommune

Jobber du mot prosjektmarkedet og ønsker å komme tidlig inn i prosjektene?

Byggfakta kartlegger alle byggeprosjekter i Norge og viser resultatene via tjenesten Byggfakta SMART.

Last også ned vår rapport: Trendrapport 2020 – Analyse av byggebransjen basert på de ferskeste tallene.