Nyheter

Pandemien en vekker, men knekker ikke byggenæringen

Det har vært en nedgang i byggeproduksjonen i 2021 og fallet vil fortsette inn mot 2022. Dette vil ramme sysselsettingen både innen planlegging og prosjektering, mener Prognosesenteret. (Illustrasjonsfoto)

Vil pandemien knekke landets største fastlandsnæring? Det var hovedspørsmålet under torsdagens webinar i regi RIF, EBA, NELFO og Arkitektbedriftene. Svaret var ikke entydig, men det er grunn til bekymring.

Av Odd Borgestrand

Administrerende direktør i EBA, Kari Sandberg var tydelig på at byggenæringen vil være en del av løsningen ved å bygge både grønt og bærekraftig i årene som kommer.

-Korona vil ikke ta knekken på næringen, men ledighetstallene bekymrer. Det koster 2,2 milliarder kroner å ha 17.000 arbeidsledige i vår bransje, og jobb nummer èn både for regjering og næring er å sikre folk arbeid. Nå har vi kapasitet til å utføre viktige samfunnsoppdrag, understreket Sandberg.

Det var spesielt markedssituasjonen innen bygg og anlegg i norske kommuner og fylkeskommuner som sto på agendaen under dagens webinar.

Godt år for rådgiverne
Administrerende direktør i Rådgivende Ingeniørers Forening, Liv Kari Skudal Hansteen var tydelig på at rådgivende selskaper det siste året har levd på oppsparte reserver og derfor har rådgiverselskapene klart seg bra.

-Men BEA-næringen ligger i halen på samfunnskriser. Derfor er det viktig at vi nå holder oss oppdatert om markedssituasjonen og framtidsutsiktene. Det er viktig at vi ser på muligheter for å ta det grønne skiftet på alvor og styrke vår konkurransekraft. Da må næring og stat samarbeide om dette, sa Liv Kari Skudal Hansteen. Hun trakk spesielt fram vann og avløp som et spesielt samfunnsansvar. Her er det mange mulige samfunnsnyttige oppgaver som også sikrer arbeidsplassene.  Den norske byggenæringen har en årlig verdiskaping på godt over 380 milliarder kroner fordelt på 90.000 bedrifter med 350.000 ansatte, og det er avgjørende at hjulene holdes i gang, understreket hun.

Har fått et «spark i ræva»
Sweco Norge AS leverte et svært godt resultat i 2020, men nå er tendensen fallende. Investeringene faller, og det gjelder både i private og offentlige bygg i tillegg til infrastruktur, sa administrerende direktør Grete Aspelund,

Markedssituasjonen er blitt mer krevende. Markedet for private bygg har svekket seg, og som et resultat av koronasituasjonen er det nedgang i de mindre oppdragene for kommuner og fylkeskommuner.

-Vår prioritet fremover er sikring av ordreboken, slik at vi fortsatt kan bidra med effektive løsninger for bærekraftige byer og samfunn.

Det er blitt en nedgang i effektiviteten med hjemmekontor, omorganisering av Statens veivesen og offentlig planlegging generelt. Det er viktig at vi sikrer forutsigbarhet og kontinuitet. Offentlige innkjøp beløper seg til 600 milliarder kroner og det offentlige har en enorm makt og påvirkning på hele næringskjeden. Vi er avhengig av en stat som er bevisst på sin rolle, understreket Grete Aspelund, som konkluderte på følgende måte;

-Vi har fått et spark i ræva også med tanke på den grønne omstillingen. Men nå gjelder det at vi alle tar vår del av ansvaret og ikke skyver det over på andre.

Plan- og aktivitetsanalyse
Prognosesenteret har nylig gjennomført en plan- og aktivitetsanalyse for kommuner og fylkeskommuner, og her kunne partner i Prognosesenteret, Kåre Elnan fortelle om en fallende trend i anbudsutviklingen. Denne trenden har vært nedadgående de siste fire årene.

Kommuner og fylkeskommuner står for nærmere 70 prosent av anbudene på Doffin når det gjelder bygg og anlegg. Verdien på anbudene totalt falt med hele 22 prosent i 2020, mens nedgangen var på 10 prosent fra kommuner og fylkeskommuner.

Det har også vært en nedgang i byggeproduksjonen i 2021 og fallet vil fortsette inn mot 2022. Dette vil selvsagt ramme sysselsettingen både innen planlegging og prosjektering og få konsekvenser for ansatte innen utførende side i markedet, slo Elnan fast under webinaret.

 Prognosesenteret har fått mange interessante tilbakemeldinger fra kommunene, der de mindre kommunene dominerte. Disse kommunene forventer liten endring, men de større kommunene melder om mørkere skyer.

Hvert fjerde prosjekt blir utsatt
Halvparten av kommunene som har svart på undersøkelsen mener av investeringsrammene er for lave, og 20-25 prosent av planlagte prosjekter er ikke blitt realisert.

Likevel sier nesten halvparten av kommunene at de kan framskynde sine planlagte prosjekter. Majoriteten av kommunene forventer en stabil eller økende byggeaktivitet de nærmeste to til tre årene. Konklusjonen er at det er en negativ utvikling i byggemarkedet. Nedgangen rammer både privat og offentlig sektor, men at dette vil stabilisere seg de neste par årene, men med lavere sysselsettingsgrad, mente Elnan.