Infrastruktur

Overvåker snøskred på Island

Ragnhild Lie i Cautus Geo under etablering av radarsystem for snøskredovervåking på Flateyri på Island i mars i år.

Cautus Geos nyutviklede radar for varsling av snøskred er eksportert til Island. Systemet er tidligere tatt i bruk for overvåking av riksvei 15 i Lom.

Siden 1994 er 69 døde av snøskred på Island. Mange veistrekninger er utsatt. Ansvarlig for overvåking av all naturfare er Islands meteorologiske institutt. De kom til Cautus Geo på slutten av fjoråret.

Island ønsker å finne ut om moderne teknologi kan komplettere tradisjonelle metoder for å overvåke og sikre innbyggerne mot skredfare. 

Ledende posisjon

– At valget falt på oss og på vår nyutviklede radar som detekterer snøskred, varsler og stenger veier, bekrefter vår posisjon som en ledende teknologiaktør, sier Lars Krangnes i Cautus Geo.

Det er ikke første leveransen Cautus Geo har gjort til Islands meteorologiske institutt. I flere år har dataloggere fra Cautus Geo vært benyttet som del av system for overvåking av andre geofarer.

– Oppdraget bekrefter at vi har tillit og ledende teknologi. I første omgang handler det om ren overvåking og å demonstrere ny teknologi. Systemet er satt opp som kopi av det vi har montert i Lom, men uten automatisk stengning av vei. Det kan komme senere, basert på erfaringen gjennom testperioden som i første omgang varer fram til sommeren, men som kan forlenges med ytterligere ett år, sier Krangnes.

Trygger lokalsamfunn

Radarsystemet er montert på Flateyri. Det er et lite lokalsamfunn som er beskyttet av en skredvoll. Et større ras i fjor gikk over skredvollen. Overvåkingen omfatter to skredløp, på hver side av vollen.

Den nyutviklede radaren til Cautus Geo er testet i harde værforhold. Før monteringen i Lom i vinter, detektere den steinsprang og snøskred på Mannen i Romsdalen i to år. 

– Radaren er godt utprøvd og testet. Nå skal den virke også uavhengig av mulige strømbrudd. Systemet vi har satt opp innbefatter både Cautus Web og et nødtrømopplegg, sier Krangnes. 

Utstyr:

  • Smart radar som detekterer skredets størrelse (skiller mellom små og store skred).
  • Kamera som sikrer dokumentasjon (periodiske bilder og film av skredaktivitet).
  • UPS-enhet (nødstrøm).
  • Cautus Web samler data, logger og varsler skred via sms og e-post.

Cautus Geo AS har i mer enn ti år overvåket naturfarer. Vi utvikler, etablerer og drifter ulike målesystemer. Vi har som mål å være ledende innen effektive og sikre løsninger for overvåkning av konstruksjoner, landområder, vann, klima og miljø