Nyheter

Over 8 av 10 nyutdannede fagarbeidere går rett ut i jobb

Illustrasjonsbilde

84,4 prosent av dem som besto fag- eller svenneprøven i Innlandet i 2018 og 2019, var i arbeid i november året etter.

– Innlandet har den laveste andelen i landet av nyutdannede fagarbeidere utenfor både jobb og utdanning, sier seksjonssjef for Fagopplæring og skoletilbud i Innlandet fylkeskommune, Jørn Olav Bekkelund.

Man kan ta fag- eller svenneprøve både som lærling, praksiskandidat og elev. Sysselsettingsgraden nasjonalt varierer mellom de forskjellige gruppene:

• 96 prosent: Praksiskandidater. Dette er personer som har tilstrekkelig arbeidserfaring til å gå opp til fagprøve uten læretid.
• 75 prosent: Personer som fikk fag- eller svennebrev som lærling. 18 av de resterende 25 prosentene var i utdanning ett år etter bestått fag- eller svenneprøve.
• 62 prosent: Elever som har fullført fagopplæring i skole. Dette er et tilbud til søkere som ikke får læreplass, der elevene får opplæring i faget ved skolen i stedet for i bedrift. 16 prosent er fortsatt i utdanning, mens nærmere 22 prosent er utenfor både arbeid og utdanning.

Flest i jobb fra Bygg- og anleggsteknikk

Sysselsettingsstatus for nyutdannede fagarbeidere varierer mellom utdanningsprogrammene. Bekkelund er ikke overrasket over at Bygg- og anleggsteknikk har høyest sysselsettingsgrad, med 89 prosent nasjonalt.

– Det er stor etterspørsel på faglært arbeidskraft fra denne sektoren, og slik situasjonen framstår nasjonalt er det fortsatt et stort behov for fagarbeidere også i mange andre bransjer.

– Unik situasjon

Innlandet er det fylket som har lavest andel nyutdannede fagarbeidere utenfor arbeid og utdanning, henholdsvis 4,8 prosent i gamle Hedmark og 4,5 prosent i gamle Oppland.

– I kombinasjon med høy innsøking til yrkesfaglig utdanning i videregående skole i Innlandet og relativt god tilgang på læreplasser setter det oss i en unik situasjon, hvor vi har mulighet til å sikre sysselsetting av faglærte og samtidig svare opp arbeidsmarkedets etterspørsel til faglært arbeidskraft, sier Jørn Olav Bekkelund.

Mange av fylkene med lavest andel i arbeid har de høyeste andelene som er i utdanning. De har altså ikke nødvendigvis høye andeler som står utenfor arbeid og utdanning. Møre- og Romsdal, med lavest andel fagarbeidere i arbeid, har for eksempel høyest andel som fortsetter i utdanning.

Mange med yrkeskompetanse fortsetter med utdanning

I Innlandet var det 2 670 elever i den videregående skolen og voksne som fikk et vitnemål med yrkeskompetanse i 2018 og 2019. Hele 94,7 prosent av kandidatene som avla prøve i 2019 bestod. Av elevene som fikk et vitnemål med yrkeskompetanse nasjonalt, er 53 prosent i arbeid første året etter de er ferdige med utdanningen. Nesten 33 prosent er fortsatt i utdanning, mens nærmere 15 prosent verken er i arbeid eller utdanning.

Andelen som går ut i arbeid er litt lavere enn for fem år siden. Samtidig øker andelen som fortsetter å utdanne seg. I gamle Oppland og Hedmark fylker fortsetter henholdsvis 11,2 prosent og 10,7 prosent å utdanne seg videre.

Kilde: Innlandet fylkeskommune