Nyheter

Oppstart i regjeringskvartalet

Onsdag startet arbeidet med å rehabilitere Høyblokken. Dermed er byggingen av det nye regjeringskvartalet i gang.

Før jul ga Stortinget klarsignal til nytt regjeringskvartal med en oppstartsbevilgning på 1,3 milliarder kroner og en kostnadsramme på 20,5 milliarder kroner for byggetrinn 1.

– Dette er en viktig milepæl. Etter en lang tids planlegging kan endelig gjenreisningen av regjeringskvartalet begynne, sier prosjektdirektør Knut Jørgensen i Statsbygg i en pressemelding.

– Vi har nå startet med tilrigging, grunnarbeider og rehabilitering av H-blokken, og etter hvert er planen å starte bygging av kjeller og D-blokken, forklarer prosjektdirektøren.

H-blokken skal få tilbake sin opprinnelige høyde fra 1958. Den blir dermed 15 etasjer og 48 meter høy. Det innebærer at de to påbygde etasjene fra slutten av 80-tallet rives.

– Vi starter med å rive de to toppetasjene, deretter rehabiliterer vi resten av bygget, forteller Jørgensen.

Tre byggetrinn
Det er planlagt at det nye regjeringskvartalet skal bygges over tre byggetrinn. Fem nybygg skal reises og tre bygg skal rehabiliteres. Totalt blir det 125.000 kvadratmeter nybygg over og under bakken, og 37.000 kvadratmeter rehabilitert bygningsmasse.

– I Oslo har det nok vært større byggeprosjekter, men byggingen av nytt regjeringskvartal er utvilsomt et stort og helt spesielt prosjekt, sier Jørgensen.

TRINNVIS Det nye regjeringskvartalet planlegges utbygd i tre trinn.

Byggetrinn 1 er det største og utgjør 101.000 kvadratmeter med nybygg og rehabilitering. I det første byggetrinnet ligger rehabilitering av H-blokken og Møllergata 19, bygging av kjeller, A-blokken, D-blokken og eksternt kontrollsenter, perimetersikring og deler av utomhusanlegget.

Kjøp av eiendom er også inkludert. Senking og ombygging av Ring1-tunnelen er en del av byggetrinn 1, men er et eget prosjekt med egen kostnadsramme i regi av Statens vegvesen.

2021-2025
Byggetrinn 1 er planlagt ferdigstilt i 2025. Byggetrinn 2 (C-blokken) og 3 (B- og E-blokken) skal etter planen starte senere. Hele det nye regjeringskvartalet skal stå klart i 2029. Stortinget har nå sagt ja til byggetrinn 1, og vil senere ta stilling til byggetrinn 2 og 3.

Alle departementene med unntak av Forsvarsdepartement skal flytte inn i det nye regjeringskvartalet. Statsministerens kontor, som tidligere holdt til i H-blokken, vil i likhet med Utenriksdepartementet få tilholdssted i den nye D-blokken.

– Byggene skal videre være representative på norsk vis og ha høy miljøstandard. Vi skal bygge et regjeringskvartal som blir et effektivt departementsfelleskap med nødvendig sikkerhet, sier Knut Jørgensen.