Aktuelt

Oppstart for Majorstuen T-baneknutepunkt

Illustrasjonen viser hvordan Majorstuen T-baneknutepunkt kan se ut i fremtiden. Ill: Sporveien/ MDH arkitekter

Byrådet i Oslo ber Sporveien starte etablering av Majorstuen T-baneknutepunkt. T-banestasjonen blir på ett plan, under overflaten, med til sammen fire spor.

Nylig sende Byrådsavdeling for Miljø og samferdsel i Oslo en formell bestilling til Sporveien om å sette i gang forprosjekt og detaljregulering av nytt T-baneknutepunkt på Majorstuen.

– Vi i Sporveien skal være løsningen på Oslos behov for fremtidig kollektivtrafikk, og den nye stasjonen på Majorstua vil åpne helt nye muligheter for den videre utviklingen av kollektivtilbudet. Jeg er glad for den tilliten Oslo kommune viser Sporveien ved å tildele oss byggherreansvaret for den nye stasjonen. Dette vil være med på å utvikle denne delen av byen til et enda mer attraktivt område med økt kollektivtilbud og tilrettelegge for videre byutvikling. Vi gleder oss til å gå i gang med dette arbeidet, sier Cato Hellesjø, konsernsjef i Sporveien, i en pressemelding.

Omfattende utvidelser og modernisering 

Oslo går inn i en periode med sterk satsing på T-banen. I løpet av årene som kommer vil T-banenettet bli både utvidet og modernisert gjennom Fornebubanen, innkjøp av nye vognsett i tillegg til dagens vognpark, ny Majorstua stasjon, en mulig Volvatsving, nytt signalsystem, en fremtidig sentrumstunnel, ny tunnel mellom Bryn og Hellerud, oppgradering av Ryen base og flere andre større og mindre prosjekter.

– Gjennom dette arbeidet legger vi til rette for at Oslo får et velfungerende, kapasitetssterkt og moderne T-banetilbud som hovedstadens innbyggere vil nyte godt av i svært mange år fremover. Den planlagte utviklingen og satsingen på T-banen og resten av kollektivsystemet er helt sentralt for å sikre at Oslos innbyggere får det tilbudet de trenger for å velge grønne løsninger og miljøvennlig utslippsfri kollektivtrafikk som effektivt flytter dem fra der de er til dit de skal. Samtidig blir det svært viktig også i tiden fremover å ta vare på den infrastrukturen vi allerede har, sier sporveissjefen.

Planlagt tatt i bruk samtidig som Fornebubanen

Nye Majorstuen T-banestasjon er et sentralt knutepunkt for Oslos fremtidige T-banenett. Den nye stasjonen vil koble sammen Fornebubanen med dagens banestrekninger og blir også tilkoblingspunktet for den nye planlagte sentrumstunnelen.

– Eksisterende Majorstuen stasjon er en av de mest sentrale brikkene i dagens T-banesystem. Ombygging av denne vil kreve grundig planlegging for ikke å påvirke trafikk på eksisterende baner mer enn høyst nødvendig. Det er mange grensesnitt mellom Fornebubanen, nytt signal- og sikringssystem, ny sentrumstunnel og eksisterende trafikk som skal ivaretas, forklarer utbyggingssjef i Sporveien, Hanna Rachel Broch.

Planen er å bygge ut Majorstuen T-baneknutepunkt i to, sammenhengende etapper, hvor første del av ny stasjon søkes ferdigstilt samtidig som Fornebubanen, og siste del av stasjonen gir økt kapasitet til fire spor. Dette sikrer at man unngår midlertidige løsninger for påkobling av Fornebubanen på Majorstuen, samtidig som kapasiteten for T-banen vil øke når alle fire spor tas i bruk.

– Endelig i gang!

Prosjektsjef i Sporveien for utbyggingen har lenge sett frem til å kunne starte prosjektet.

– Endelig er vi i gang. Vi hadde det meste klart og har allerede rukket å utlyse konkurransen for rådgivningstjenester tilknyttet forprosjektet, så nå håper vi mange er interessert i å være med på dette store og viktige prosjektet, sier Hilde Ulvik, prosjektsjef i Sporveien.

Inkludert i bestillingen fra byrådet i Oslo til Sporveien ligger også den såkalte «Volvatsvingen». Oppgaven er her å utrede mulighetene for å etablere denne spor-strekningen, som vil kunne gi ny fleksibilitet og økt kapasitet inn i T-banesystemet. 

Ill: Sporveien/ MDH arkitekter