Aktuelt

Ølen Betong fikk storkontrakt med Skanska

Illustrasjon: E8 er del av prosjektet Ny vannforsyning Oslo

Skanska har signert avtale med Ølen Betong AS, for levering av ferdigbetong til prosjekt E8 Forberedende arbeider.

Entreprisen er del av prosjektet Ny vannforsyning Oslo, som gjennomføres av Vann- og avløpsetaten på vegne av Oslo kommune. Skanska er hovedentreprenør på prosjektet som hadde byggestart høsten 2020, og som i dag er godt i gang på Huseby og ved Sollerud i Oslo.

Entreprisen omfatter forberedende arbeider til gigantprosjektet Ny vannforsyning Oslo, som har som hovedmål å sikre at Oslo vannforsyning vil gi tilstrekkelig mengder drikkevann til innbyggerne også ved svikt i vitale deler av vannforsyningssystemet.

Prosjektet omfatter i all hovedsak utsprengning av fjellhaller og tre store tunneler med samlet lengde på fem kilometer. Avtalen med Ølen Betong, omfatter leveranse av lavkarbon sprøytebetong til prosjektet, og skal gjennomføres som en enhetspriskontrakt.

– Ølen Betong er en av de største leverandørene på ferdigbetong i Norge, og vi er glade for å ha fått dem med på laget. E8 Forberedende Arbeider har ambisiøse klima- og miljøambisjoner, og lavkarbon sprøytebetongen Ølen Betong kan levere vil bidra til å begrense Co2 utslippet ved produksjon av betong, sier prosjektleder i Skanska, Ole Petter Johansen, i en pressemelding.

Avtalen som ble signert forrige uke, har en kontraktsverdi i overkant av 183 millioner norske kroner.

– Fra vår side vil dette bli et prosjektsamarbeid mellom Ølen Betong og Skedsmo Betong som begge er en del av Nordic Concrete Group AS (NCG). Vi er svært glade for å bli valgt på dette spennende og ambisiøse prosjektet og ser det som en tillitserklæring, sier Svein Atle Berge fra NCG.

Det er et betydelig fokus på ivaretakelse av ytre miljø i prosjektet. Sammen med byggherre er det satt mål om å gjeninnføre prosjektet med 0 negative miljøhendelser, 90% sorteringsgrad og ambisjon om å oppnå CEEQUAL miljøsertifisering til nivå Very Good. Det er også utstrakt bruk av elektriske og biogassdrevne maskiner og kjøretøy i prosjektet, da hensikten er å etterlate lavest mulig klimafotavtrykk i gjennomføringen.

– Våre teknologer ser frem imot et tett og godt samarbeid med Skanska Teknikk for å nå prosjektets krav til utslipp og miljø, sier Svein Atle Berge.