Nyheter

Økt byggeaktivitet i nord – tross corona

– Myndigheter, politikere, byggherrer – private og offentlige, entreprenører og deres ansatte har klart å holde hjulene i gang gjennom et krevende år, sier administrerende direktør Ruben Jensen i NESO. (i midten) Foto: Aidem Media

– De trønderske og nordnorske entreprenørene har virkelig lagt ned en imponerende innsats gjennom et krevende år. Til tross for corona og alle begrensingene, kan vi vise til en økning i byggeaktiviteten i Trøndelag, Nordland, Troms og Finnmark.

Av Bjørn Laberg

Det sier administrerende direktør Ruben Jensen i NESO (serviceorganisasjonen for entreprenører i de tre nordligste fylkene), etter å ha gått gjennom de rykende ferske tallene som oppsummerer «byggeåret» 2020.

– Virkelig lettet

NESOs oversikt over byggeaktiviteten i Nord-Norge strekker seg helt tilbake til slutten av 1960-tallet. For Trøndelag har NESO tilsvarende tall for de 20 siste årene. Serviceorganisasjonen bearbeider byggestatistikkene fra Statistisk Sentralbyrå. Disse er nylig lagt fram for 2020. Byggearealstatistikken fra SSB viser utviklingen i byggeaktiviteten: Volumet (kvadratmeter) for gitte igangsettingstillatelser og nye boliger (antall) som kommer til ved ombygging av eksisterende bygningsmasse inngår i tallene.

– Jeg er virkelig lettet, sier Jensen.

Da regjeringen og opposisjonen på Stortinget helt i slutten av mars i fjor, i den mest uoversiktlige tiden etter nedstengingen av landet, uttalte han:

– Bygge- og anleggsnæringen er en svært viktig motor for å holde hjulene i gang. Kommuner, fylkeskommuner og andre offentlige byggherrer får nå tilført midler til å fremskynde nye prosjekter og igangsette tiltrengt vedlikehold. Dette vil være til stor hjelp for alle de bedriftene og medarbeidere som nå er rammet, og det vil komme samfunnet til gode.

Med byggestatistikken foran seg, puster han lettet ut.

– Samspillet har virket

– Myndigheter, politikere, byggherrer – private og offentlige, entreprenører og deres ansatte har klart å holde hjulene i gang gjennom et år som ble krevende på så mange vis. Jeg er imponert og takknemlig. Samspillet har virket. Politikerne har etablert rammer som har gjort det mulig å holde hjulene i gang. Entreprenørene har klart å etablere praktiske ordninger for å fortsette innsatsen med å bygge landet, sier NESO-sjefen.

Aktiviteten på byggeplasser rundt om i Nord-Norge har falt hvert år siden rekordåret 2016, men i corona-året 2020 peker altså pilene oppover igjen. Boligbyggingen falt imidlertid, og var under gjennomsnittet de 10 siste år. Samlet byggeaktivitet i Trøndelag (igangsettingstillatelser) viser en økning på 11 prosent. Det er likevel lavere enn snittet for de ti siste årene. Også boligbyggingen økte i Trøndelag, med 7 enheter i forhold til 2019. Dette er 228 enheter under gjennomsnittet de siste 10 år. 

– Betydelig bedre enn fryktet, og ingen selvfølge. Resultat av god og solid innsats på alle plan, vil jeg si. De nordligste fylkene trenger fremdeles impulser for fortsatt vekst og utvikling. Vi gjentar derfor oppfordringen til regjeringen om fortsatt satsing på infrastruktur og tilrettelegging for en vekst i viktige næringer som reiseliv, vind- og vannkraft, sjømatnæringen, mineralnæringen og intensivert leting etter petroleum/gass,, sier adm. direktør Ruben Jensen i NESO.

Total byggeaktivitet i 2020:

Troms og Finnmark:
Det ble igangsatt 419.000 kvadratmeter, noe som er en økning på 18 % i forhold til 2019. Dette er 17.000 kvadratmeter over gjennomsnittet de siste 10 år.

Nordland:
Det ble igangsatt 359.000 kvadratmeter, noe som er en økning på 6 % i forhold til 2019. Dette er 3.000 kvadratmeter over gjennomsnittet de siste 10 år.

Nord-Norge:Det ble igangsatt ca. 778.000 kvadratmeter. Økning på 12 % i forhold til 2019.  Dette er 20.000 kvadratmeter over gjennomsnittet de siste 10 år. Sør-Norge hadde en økning på 2 %. 

Trøndelag
Det ble igangsatt 929.000 kvadratmeter, noe som er en økning på 11 % i forhold til 2019. Dette er likevel 20.000 kvadratmeter under gjennomsnittet de siste 10 år.

Boligbygging i 2020:

Troms og Finnmark:
Det ble meldt igangsatt 1.172 enheter. Dette er en tilbakegang på 19 % i forhold til 2019. Dette er 148 enheter under gjennomsnittet de siste 10 år. 

Nordland:
Det ble igangsatt 1.034 enheter som er en økning på 25 % i forhold til 2019.   Dette er 10 enheter mere enn gjennomsnittet de siste 10 år. 

Nord-Norge:
Det ble igangsatt 2.206 enheter. En liten tilbakegang på 3 % i forhold til 2019.  Dette er 138 færre enheter enn gjennomsnittet de siste 10 år.  Sør-Norge hadde en tilbakegang på 6 %. 

Trøndelag:
Det ble meldt igangsatt 3.115 enheter. Dette er en økning på 7 enheter i forhold til 2019. Dette er 228 enheter under gjennomsnittet de siste 10 år. 

OM NESO:

Nordnorske Entreprenørers Service Organisasjon SA (NESO) er den største bransjeorganisasjonen for byggebransjen i Nord-Norge og den største frittstående næringslivsorganisasjonen i landsdelen. 

NESO representerer 135 entreprenørbedrifter med over 13 milliarder kroner i omsetning.

Medlemsbedriftene har over 5.400 medarbeidere. 

Bygge- og anleggsbransjen er den største næringen i Nord-Norge målt etter verdiskaping, og en av de største målt etter antall sysselsatte.   

Boligbyggingen i antall enheter (gitte igangsettingstillatelser) for de nordligste fylkene fra 1990 til 2020.

Total byggevirksomhet angitt i 1000kvadratmeter (gitte igangsettingstillatelser) for de nordligste fylkene fra 1980 til 2020.  Her inngår både boligbygging og annen byggevirksomhet.

Boligbyggingen i antall enheter (gitte igangsettingstillatelser) fra 2000 til 2020.

Total byggevirksomhet angitt i 1.000m2 (gitte igangsettingstillatelser) fra 2000 til 2020.  Her inngår både boligbygging og annen byggevirksomhet.