Infrastruktur

Nytt oppdrag på Follobanen

Cautus Geo har lang fartstid på Follobaneprosjektet.

Cautus Geo skal sikre ny byggegrop og betongtunnel for Follobanen. I sommer starter arbeidet med instrumenteringen.

Cautus Geo har lang fartstid på Follobaneprosjektet. I 2016 etablerte Cautus Geo automatisk overvåkning på Innføring Oslo S, fra Ekebergåsen, gjennom Middelalderparken og inn på stasjonsområdet. Målinger rapporteres i sanntid via Cautus Web.

På nye Ski stasjon, som også inngår i Follobaneprosjektet, har Cautus Geo etablert automatisk overvåkning av spor og stasjonsbygningen.

Follobanen er Norges største samferdselsprosjekt. Den dimensjoneres for høyhastighetstog og på Ski stasjon etableres det seks spor.

Sommerjobbing
I sommer stopper Bane NOR togtrafikken i de mest feriepregede ukene. Det åpner for omfattende anleggsarbeider. Inne på Oslo S-området hvor det er krevende grunnforhold skal spor legges om og flyttes til en ny betongtunnel som er bygget under Middelalderparken.

Cautus Geo skal overvåke og sikre at alt ligger stødig og stabilt. Byggegropen og betongtunnelen skal overvåkes. Det sikrer overvåking av stabiliteten for betongtunnelen med nye spor og etablerte spor på området som er tungt trafikkert.

I sommer starter arbeidet. I løpet av august og september er alle sensorene på plass. Da starter automatisk og kontinuerlig overvåkning av eventuelle bevegelser i grunnen.

500 meter lang
Det skal etableres sensorer på en strekning på rundt en halv kilometer. Der skal det installeres inklinometre på spunt, totalstasjon for måling til prismer i det nye området, temperaturmålere for å gi frostkontroll, og noder for overvåking av selve konstruksjonen, for å peke på noe av de mest sentrale i instrumenteringen som skal på plass.

Overvåkningen som etableres gir trygghet for stabilitet ned til fast grunn, altså fra bakkenivå og ned til fjell eller stabile grunnmasser.

Monitoreringen vil starte i høst og i første omgang skal overvåkningen gjennomføres til etter åpningen av den nye Follobanen i desember 2022.

Nye Follobanen

  • Bygging av dobbeltspor mellom Ski og Oslo S.
  • Reisetiden halveres fra 22 til 11 minutter.
  • 22 kilometer lang. Tunell på 20 kilometer i to atskilte tunnelløp (Nordens lengste). Omfatter 64 kilometer togspor.