Aktuelt

Nye Veier går nye veier – blir banebygger

Bildet: Fra dagens oppslag i Aftenposten, der tre statsråder og en statsminister forteller at regjeringen vil etablere Nye Baner AS som en konkurrent til Bane NOR. (Skjermdump)

Ringeriksbanen skal bygges så raskt som mulig, og med Nye Veier i førersetet. Dermed er Bane Nor vraket som byggherre, og det er første gang det nye veiselskapet går fra vei til bane.

Av Odd Borgestrand

Det er Aftenposten som har fått denne nyheten eksklusivt, og som har resultert i avisens toppoppslag i dag.

Her fikk avisen eksklusivt vite at staten nå vil få to konkurrerende selskaper på jernbane. Nye Veier vil dermed opprette Nye Baner som et søsterselskap, dersom dette går gjennom i Stortinget.
Avsendere for budskapet var samferdselsminister Knut Arild Hareide, statsminister Erna Solberg, Venstreleder Guri Melby og KrF-leder Kjell Inge Ropstad, som alle tok turen ned til Oslo S for å bli avbildet av Aftenpostens fotograf Ketil Blom Haugstulen.

Ny Ringeriksbane kan bidra til å kutte reisetiden på Bergensbanen til under fem timer.

Ringeriksbanen skal bygges i samme prosjekt som ny E16 over Sollihøgda til Hønefoss. Banen skal gå i en 23 km lang tunnel fra Sandvika til Sundvollen og en ny tunnel på tre kilometer nordvest for Sundvollen. Det blir samtidig ny firefelts motorvei mellom Skaret vest for Sollihøgda og Hønefoss. Det er en dramatisk nyhet de tre statsrådene sammen med statsministeren formidler via Aftenposten i dag. Bane Nor og Statens vegvesen har i flere år jobbet fram disse to prosjektene. Nå vil altså regjeringen gi oppdraget til Nye Veier, som overtar baneprosjektet og viderefører veiprosjektet.

Det er i forbindelse med framleggingen av Nasjonal Transportplan 2022-2033 at nyheten sllippes, og den største nyheten er utvilsomt at et veiselskap nå også skal bygge jernbane. Det er utvilsomt et slag under beltestedet både for Bane Nor og Statens veivesen. Byggestart for Ringeriksbanen blir trolig i 2024-2025.