Aktuelt

​Ny sjøfront er etablert

Anleggsveien viser den nye sjøfronten for Fjordbyen i Gilhusbukta.

Her er den nye sjøfronten for Fjordbyen i Gilhus.

Den nye sjøfronten i Gilhusbukta er på plass. Den følger det som i dag er anleggsvei for utfyllingsarbeidet i bukta. Veien er anlagt fra kaianlegget utenfor KID-bygget til tømmerterminalen.

Utfyllingen i Gilhusbukta inngår i arbeidet med den nye fjordbyen som planlegges for 16.000 beboere og 16.000 nye arbeidsplasser. Fjordbyen Lier og Drammen starter på Brakerøya og strekker seg to og en halv kilometer langs Drammensfjorden til Amtmannsvingen i Lier.

Miljøopprydding
Store deler av utfyllingen i Gilhusbukta er på plass, men 17 mål er i dag åpent vann. Der pågår miljøopprydding. Sjøbunnen skal renses for alt av forurensning. Det arbeidet startet i desember i fjor.

Etter at sjøen er renset, starter oppfyllingen i sjøen før miljøprosjektet avsluttes inne på land. Da er det området mellom KID-kaia og KID-bygget som skal renses.

Den nye sjøfronten er anlagt. Den kan du se med det blotte øyet. Den følger anleggsveien som er etablert. Utenfor sjøfronten kommer nye øyer. Utfyllingen for å etablere øyene vil starte til sommeren.

Motfylling for nye øyer
– Først må det etableres motfylling til øyene på utsiden, så etableres selve øyene, sier prosjektleder William Kornmo. i en pressemelding. Han leder både miljøoppryddingen og utfyllingen i Gilhusbukta.

Det er stor aktivitet på Gilhus om dagen. Det meste av det som er fylt ut i år, kommer fra Bane NORs anlegg med bygging av ny jernbanetunnel gjennom Strømsåsen for den nye Vestfoldbanen fra Drammen og sørover. Etter hvert vil det også komme steinmasser fra flere samferdselsprosjekter i Oslo-området.

– Den beste kvalitetssteinen skal vi knuse for å etablere et kapillærbrytende sjikt i oppfyllingen for å forhindre telehiv i fremtiden. Det produserer vi sjøl på anlegget, sier Kornmo.

Det gjenstår fortsatt mye arbeid for å gjøre ferdig også det som i dag er fylt ut. Utfyllingen skal gjøres høyere og området får etter hvert kanaler og nye øyer.