Nytt om navn

Ny organisasjon i Glava

Bjørn Henrik Christoffersen

Glava har gjort endringer i salgsorganisasjonen og selskapet er rigget for å oppnå flere synergier, med et større produktutvalg og bedre utnyttelse av tverrfaglig ekspertise på tvers av tre merkevarer.

Bjørn Henrik Christoffersen er ny salgsdirektør og Lisbeth Solvang er ny i rollen som markedsdirektør.


Lisbeth Solvang

Nye roller i organisasjonen
Bjørn Henrik kommer fra stillingen som markedssjef for tak i Glava Isolasjon og Lisbeth har sin
bakgrunn fra ulike lederroller i Weber. Kristin Røed Eriksen har gått inn i en nyopprettet stilling som direktør for organisasjonsutvikling og ledelse, mens Tore Bjerkeli har fått ansvaret for kategoriutvikling på tvers av alle merkevarer.

Tore Bjerkeli


Kristin Røed Eriksen

Tettere partnerskap
Den nye salgs- og markedsorganisasjonen rigges for å gjøre Glava til en bedre partner og rådgiver. Økt effektivitet og felles løft for bærekraft er gevinster som markedet og bransjen vil merke.

– Vi har nå fått på plass en struktur i salg og marked som er tilpasset den virksomheten vi er,
med en bred portefølje av løsninger og produkter. Vi skal bygge videre på det vi allerede er gode
på, og samtidig utvikle oss for å bli bedre partnere for våre kunder. Jeg er svært fornøyd med at
vi har funnet de rette folkene til å lede arbeidet internt, som viser at vi har fått fram sterke
talenter, sier administrerende direktør Lars Gaustad.

Salgsdirektør Bjørn Henrik Christoffersen mener et stort fagmiljø gir konkurransefortrinn.
– Vi skal framstå mer samlet og utnytte fordelene ved at vi nå er et større fagmiljø, med et bredere
produktsortiment og mer ekspertise under samme tak. Det gjør oss til en partner som kan gi mer
helhetlig rådgivning og sørge for mer effektive byggeprosesser for kundene våre.