Nytt om navn

Ny daglig leder i Rogaland Gjenvinning

Julie Vold er ansatt som daglig leder i avfallshåndteringsselskapet Rogaland Gjenvinning. Hun overtar stillingen etter gründer Trond Amdal.

Amdal går over til å ha drifts og anleggsansvar for Rogaland Gjenvinnings sorteringsanlegg i Sandnes. Julie Vold er utdannet jurist, økonom og journalist og har variert erfaring innen ulike bedrifter og bransjer både nasjonalt og internasjonalt. 

– Trond har vært en god kollega og har tatt selskapet veldig langt på kort tid. Det er med stor ydmykhet at jeg tar over stafettpinnen etter han. Jeg gleder meg til å få lede de erfarne sjåførene, anleggsarbeiderne og administrasjonen – samtidig rigge selskapet for videre vekst, sier Julie Vold. 

Rogaland Gjenvinning sin sorteringshall ble ferdigstilt i siste kvartal i 2020 og det nye anlegget mottok tillatelse til blant annet mottak, sortering og mellomlagring av næringsavfall og farlig avfall i november 2020.  Avfallshåndteringshallen ligger på Soma, nær Stavanger Lufthavn Sola. 

– Anlegget trenger enda en del justeringer for å fungere optimalt og dette blir avtroppende Trond Amdal sin hovedoppgave i tiden som kommer, sier Julie Vold. 

Rogaland Gjenvinning har stor fokus på kundeservice og støtte kunder med det grønne skiftet. 

– I flere år var jeg ansvarlig for logistikk og innkjøp, og jeg forstår derfor hvordan det er å være kunde. Det er utrolig viktig å ha en avfallshåndteringspartner som kan gi gode råd om hvordan tolke regelverk, kartlegge behov for så å optimalisere og effektivisere avfallshåndteringen til våre kunder. Politisk usikkerhet er et annet moment som vi, og resten av bransjen, må ta innover oss og jobbe aktivt for å klare å håndtere. Økte utgifter, kapasitet i verdikjeden og regelverk eller krav som ikke alltid er helt gjennomarbeidet er også noe som vil få stor fokus fremover, sier Vold.