Nyheter

Nordmenn og dansker sliter mest på hjemmekontoret

Illustrasjonsbilde: Getty Images

En nordisk undersøkelse fra If viser at finnene har minst negative effekter av hjemmekontor det siste året. I Norge og Danmark forteller over 40 prosent av befolkningen om negativ påvirkning på helsa.

Undersøkelsen er gjennomført av analysebyråene Yougov og Syno i de nordiske landene med samme spørsmål i mars og april 2021. De landsrepresentative undersøkelsene (over 1000 spurte pr. land) viser kanskje litt overraskende at Finland har hatt minst negative helseeffekter selv landet har hatt kraftige restriksjoner på arbeidslivet som i Norge og Danmark. Selv om svenskene har hatt bare 25 prosent av befolkningen på hjemmekontor, har de likevel opplevd større negative helseeffekter enn finnene. 

Norge, Danmark og Finland har hatt færre smittede og omkomne grunnet korona enn Sverige.

– Undersøkelsen viser at mer hjemmearbeid har gått på bekostning av helse, vekt og ergonomi. Dette kommer tydeligst til syne for Norge og Danmark som har hatt strenge restriksjoner. Finnene har imidlertid greid seg best selv om de også har hatt full nedstengning, sier daglig leder i Vertikal Helse, Kristine Sandvik, i en pressemelding.

Vertikal Helse er et datterselskap av If.

Finland responderte svært raskt med tiltak, har høy modenhet på bruk av teknologi, høy tillit til myndigheter og ifølge Nelli Hankonen, sosialpsykolog ved Universitet i Helsinki, så trives finnene godt med sosial distanse.

Viser tydelig forbedringspotensialet

Sandvik tror funnene kan bli en pekepinn på forbedringsområder for et mer fleksibelt arbeidsliv i de nordiske landene.

– Vi ser tydelig behovet for at norske bedrifter og næringsliv må få på plass bedre rutiner og fasiliteter for at folk kan jobbe riktig og bedre hjemme. Dette handler om basale ting som pauser mellom møter, møtefrie tider, tid for å være sosiale og kunne senke skuldrene både psykisk og fysisk. Dette handler også om å kunne støtte medarbeidere som har utfordringer. Sånt ser vi ikke når folk sitter på hjemmekontor, sier hun.

Økning i bruken av helseforsikring

Vertikal Helse har derfor sett en sterk økning av behovet for helsetjenester under pandemien. Dette er offentlige tilbud som har lidd som følge av behovet for å håndtere smitte og gjennomføre tiltak.

– Vi merker betydelig økt pågang fra mennesker som trenger bistand til å både fysiologiske og psykologiske effekter av nedstengningen. De siste årene har vi sett en økning på 20 prosent i folks bruk av helseforsikringen, sier Sandvik.

Hun mener dette og funnene fra undersøkelsen viser at hjemmekontor går på bekostning av gode arbeidsforhold, selv om bedriftene nå i større grad sikrer at gode ergonomi hjemme. Samtidig er det fortsatt utfordringer med å etablere gode møterutiner og skille arbeids- og privatliv, noe som gjør at man ikke får nødvendige pusterom gjennom en arbeidsdag.

– De største utfordringene er felles for alle nordiske land. Vi savner kollegaer, jobb og arbeid flyter sammen og vi savner å kunne sitte riktig og godt. Det må vi løse når vi kommer ut av pandemien, avslutter Sandvik.

Helsefakta for medarbeidere på hjemmekontor i Norden

Andel på hjemmekontor:

Land

Andel

 

Norge

50 %

 

Finland

47 %

 

Danmark

36 %

 

Sverige

25 %

 

Negativ påvirkning på helsa:

Land

Andel negative

Andel positive

 

Danmark

44 %

16 %

 

Norge

42 %

20 %

 

Sverige

35 %

30 %

 

Finland

31 %

26 %

 

Vekt:

Land

Opp i vekt

Gått ned i vekt

 

Norge

40 %

20 %

 

Danmark

37 %

11 %

 

Sverige

33 %

17 %

 

Finland

31 %

13 %

 

De 3 største utfordringene på hjemmekontor:

Land

Arbeid/jobb flyter sammen

Savner kollegaer

Savner kontorstol og bord

 

Norge

50 %

47 %

40 %

 

Finland

45 %

47 %

43 %

 

Danmark

42 %

65 %

36 %

 

Sverige

37 %

42 %

29 %

Intervjuperiode og datainnsamlingsmetode:

Undersøkelsen er gjennomført av analyseinstituttet YouGov og Seno i Norge, Danmark, Finland og Sverige i mars og april i år. I hvert land er mellom 1000 og 2000 intervjuet i alderen 18+ år.