Aktuelt

NMBU-studenter vant bærekraftspris

Bildet: F.v.: Bjørnar Helliesen, Jon Lye Nergaard og Simen Lysebo Hansen. Foto Bjørnar Helliesen

Tre NMBU-studenter med forskjellig fagbakgrunn kom sammen i Mestas idekonkurranse «Sustainnovation» og vant bærekraftspris med sitt konsept innen grønn støydemping «Contain the road».

I konkurransen som ble arrangert av Mesta, Konnekt og Grønn Anleggssektor i slutten av oktober, ble i alt 30 studenter fra NMBU og NTNU utfordret til å utarbeide konsept innen bærekraft for samferdsel, transport, bygg og anlegg.

NMBU-studentene Bjørnar Helliesen som går på master i Urbant landbruk, Jon Lye Nergaard på Økonomi og administrasjon og Simen Lysebo Hansen på Byggeteknikk og arkitektur, spesialisering konstruksjonsteknikk utgjorde trekløveret som i løpet av noen intensive timer kom opp med vinnerkonseptet.

Sammen ble de «dynamitt»

─ Jeg meldte meg på konkurransen og endte tilfeldig opp på gruppe sammen med Simen og Jon, som også hadde gjort som meg. Vi kastet litt ideer mellom oss og vi hadde kun tre timer på oss før vi skulle pitche ideen for panelet og kjempe om en finaleplass, sier Helliesen til nmbu.no

To NMBU bidrag i finalen

Tre bidrag gikk til finalen, og to av de var med NMBU studenter. I skarp konkurranse med et konsept for oppvarming av sporvekslere i jernbanen ved hjelp av jordvarme fra NTNU, og et konsept for mobil snøsmelting og filtrering ved brøyting, med NMBU eiendomsstudentene: Thea Dyring, Gunhild Eline Torvik og Helene Drechsler, vant «Contain the road – Støy, the silent killer». Begge NMBU bidragene fikk gode tilbakemeldinger fra juryen.

Planter passer bra for å løse flere problemer

─ Vi endte på problematikken med støy, og da først langs veier og i urbane områder fordi det er noe alle tre kunne relatere til både faglig og sosialt. Å bruke planter for å løse problemet passer bra fordi årsakene til og følgene av støy er komplekse, sier Helliesen. 

Konseptet går ut på en ny standard der grønne vekster brukes til støydemping i trafikk og byrom. Støy har negative helseeffekter og ifølge studentene kan den reduseres ved introduksjon av mer vegetasjon i urbane strøk. I tillegg vil grønne vekster bidra til bedre luftkvalitet, bedre overvannshåndtering og motvirke dannelsen av varmeøyer i byene.

Helheten ble til på grunn av tre vidt forskjellige innfallsvinkler

Oppgitt tema for konkurransen var CO-2 reduksjon, sirkulærøkonomi, energi og biomangfold. Målgrupper og behov og å vurdere konseptet opp mot ESG (miljø, sosiale forhold og økonomi) inngikk også. Samarbeidet ble en faglig samhandling på kryss av fakulteter og motivasjoner. 

─ Jon drodlet raskt frem de økonomiske og psykologiske gevinstene som umiddelbart kunne gagne både bedrifter og kommuner. Simen fant en konkret byggeteknisk innfallsvinkel for en akustikk standardisering som ikke finnes i dag, og dette ble «produktet» vårt. Jeg jobbet med den helhetlige sosiale dimensjonen, helsegevinsten og logikken med tanke på det grønne skifte og dets kompleksitet. Og alle pitchet egentlig litt inn på hverandres ideer, sier Helliesen. 

God ide og godt innsalg

Til slutt ble konseptene presentert for en jury bestående av representanter fra Statens veivesen, Bane Nor, Vestfold og Telemark fylkeskommune i tillegg til arrangørene. Ved presentasjonen foran juryen, og med et godt konsept under armen, slo våre studenter stolt og ubeskjedent fast at konseptet kan bli banebrytende for en ny æra i urbant liv.

Behov for grønne perspektiv og ideer

– Bransjen vår trenger nytenking og engasjement, og vi ønsker å dyrke fram mer kompetanse på bærekraft.  Vi tror unge kan ha nye perspektiv og ideer og derav bidra til at det grønne skiftet går enda raskere, sier Tonje Gulbrandsen Jensen, konsernsjef for folk og bærekraft i Mesta, i Mestas oppslag om idekonkurransen.

– Vi har opplevd stor entusiasme koblet med gode ideer og kunnskap, sier bærekraftsansvarlig i Mesta, Silje Marie Rosenlund i Mestas oppslag. Hun har stått ansvarlig for hele konkurransen og er imponert over resultatene.

Og studentene våre ønsker seg mer enn en pris. De vil at arbeidet med grønn støydemping skal ende opp med et merkbart resultat for fremtiden.

– Nå må vi jobbe for å få dette sertifisert, sa Simen Lysebo Hansen da han takket for prisen. 

Etter konkurransen er NMBU studentene invitert til å være en dag hos Mesta for å se hvordan de jobber med bærekraft.

(KILDE: NMBU – Norges miljø- og biovitenskapelige universitet)