Nyheter

NGI er nytt medlem i buildingSMART Norge

Illustrasjonsbilde. Foto: NGI

Norsk Geoteknisk Institutt (NGI) er blitt medlem i organisasjonen buildingSMART Norge, som jobber for å utvikle åpne standarder for digitalisering av bygg og anlegg.

NGI er en privat forskningsstiftelse som har som samfunnsansvar å finne gode og bærekraftige løsninger for bygging av infrastruktur på land og til havs.

– Vi ser at buildingSMART Norge gjør et viktig arbeid med å samle miljøer og utvikle og standardisere den digitale utviklingen i bygge- og anleggsnæringen. Dette er et arbeid som det er naturlig for oss å være en del av. Historisk har geofagene nok ikke vært de som har ligget lengst fram når det kommer til digitalisering, men det er noe NGI jobber med og ønsker å ha et større fokus på framover både internt og eksternt, sier Magnus Rømoen, BIM-strateg i miljøgeoteknikk hos NGI, i en pressemelding.

Nylig ble den nye ISO-standarden ISO/TR 23262:2021 publisert. Den sikrer informasjonsutveksling mellom bygningsinformasjonsmodeller (BIM) og geografiske informasjonssystemer (GIS), og synliggjør den tette forbindelsen mellom geofagene og det internasjonale standardiseringsarbeidet som gjøres på digitaliseringsfeltet i byggenæringen. 

– Geofagene er sentrale for byggenæringen, og det å få NGI som medlem styrker både tverrfagligheten og digitaliseringsprosessene som pågår nå. Det blir spennende å få dem inn i fagdiskusjonene, og vi håper andre aktører i geofagene også følger etter for å etablere et større fagmiljø på feltene der geofag og åpne standarder møtes, sier Alessia Bellini, nettverksansvarlig hos buildingSMART Norge. 

 Om Norsk Geoteknisk Institutt (NGI):
En privat forskningsstiftelse med drøyt 300 ansatte som jobber både med forskning og rådgivning innenfor ingeniørrelaterte geofag. Hovedkontoret ligger i Oslo, med avdelingskontor i Trondheim og utenlandskontorer i Houston (Texas, USA) og Perth (Australia). 

Om buildingSMART Norge:
buildingSMART Norge er en nøytral arena for innovasjon og digitalisering av bygg-, anleggs- og eiendomsnæringen. Dejobber med mål om å muliggjøre fri flyt av informasjon i livsløpet av et byggverk og effektiv samhandling mellom aktører. Det handler om løsninger basert på åpne standarder – for en brukerstyrt utvikling i fri konkurranse. buildingSMART er en medlemsbasert organisasjon som per i dag har om lag 140 medlemsbedrifter i Norge.